Drömarbetsplats med hjälp av Pro Nostes webbcochning | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Drömarbetsplats med hjälp av Pro Nostes webbcochning

5.3.2019 kl. 14:01
|

Sakkunnig 50 plussare i finansbranschen, som blivit arbetslös, fick drömjobb med hjälp av Pro Noste. – Min dröm var att jag på min nya arbetsplats skulle få nya utmaningar, en bra utbildning för det och att jag också skulle kunna utnyttja min omfattande kompetens från förut, berättar Pirjo Watia.

Pro Nyheter

Tammerforsbon Pirjo Watias, 54, intresse för finansbranschen började redan som mycket ung. Då hon gick för att tömma Postbankens guldgris berättade hon för bankfunktionären att då hon blir stor ska hon jobba på bank. Bankkarriären, som började med sommarjobb, varade över trettio år i Andelsbanken, Handelsbanken och Sparbanken.

Arbetet tog emellertid slut hösten 2018 och Watia började leta efter en ny arbetsplats.

– Min dröm var att jag på min nya arbetsplats skulle få nya utmaningar, en bra utbildning för det och att jag också skulle kunna utnyttja min omfattande kompetens från förut, berättar Watia.

Då hon blev arbetslös var Watia i kontakt med branschombudsman Marita Kortehisto vid regionkontoret i Tammerfors, som rekommenderade Pro Noste-tjänsten samt webbcoachning för över 50-åriga arbetslösa. Snart fick hon också Pros nyhetsbrev om coachningen per e-post.

Coachningen gav energi som syntes och hördes i intervjun

Watia bekantade sig med Pro Nostes utbud och Taitava työnhakija 50+ -webbcoachningen, som började den 4 februari. Målet var att få nya tips och hjälp för jobbsökningsprocessen från CV till arbetsansökan och intervju.

– De här förväntningarna förverkligades! Dessutom fick jag hjälp även för den psykiska biten, det vill säga vi gick igenom att det är helt normalt med en känslomässig berg-och-dalbana under arbetslöshet och funderade på var man får energi och peppning för jobbsökning. Åtminstone fick jag i och med coachningen själv ny energi och var peppad, vilket syntes och hördes i intervjuerna, berättar Watia.

Sista tips av kompetenta utbildare

Webbcoachningen sker som självstudier på distans. Deltagarna har också möjlighet att boka tid till egen coach och med denne närmare gå igenom till exempel uppgörandet av CV.

– I den här första delen jag avlade gick vi igenom saker i anslutning till själva jobbsökningen. Jag fick tips för att göra arbetsansökan och CV, för arbetsintervju och för att göra en jobbsökningsplan. Utbildarna och videorna höll god kvalitet, berättar Watia.

Under arbetslösheten hann Watia många gånger ändra sin ansökan och CV samt för sig själv gå igenom intervjufrågor.

– I coachningen fick jag de sista tipsen för CV:n och ansökan visuellt sett samt verkligt bra tips för själva intervjun.

Hurdant arbete vill du egentligen göra?

Coachningen gav en bra möjlighet att stanna upp och fundera hurdant arbete jag söker och egentligen vill göra.

– En del av drömmarna bör man bara släppa och så ge utrymme för drömmar som kan bli sanna. Man ska inte fastna utan göra en jobbsökningsplan, för jobbsökning i sig är arbete, berättar Watia.

Den sökande måste ha motivation och ett äkta intresse för arbetsplatsen ska synas.

– CV:n och ansökan ska vara av diamantklass, för en yrkesrekryterare använder bara några sekunder per sökande. Man ska genast göra intryck och väcka intresse. Utgående från de här tipsen förbättras möjligheterna att sysselsättas betydligt, tipsar Watia.

Drömarbetsplats med hjälp av Pro Noste

Watia hade under veckoslutet med Pro Nostes videotips som hjälp filat sin CV i toppskick och sedan lagt till den till sina uppgifter på TE-tjänsternas sidor.

– Genast på måndag hade den noterats hos Manpower och de tog kontakt med mig. Min CV var bra, ansåg de.

Den som ringde rekommenderade att Watia skulle söka lediganslaget jobb på företagssidan i OP Vakuutukset.

– Vi kom ännu samma dag överens om telefonintervju. Samma dag öppnades också lämpligt Taitava työnhakija 50+ -webbcoachningen och jag insöp genast goda tips därifrån.

Efter telefonintervjun kom Watia genast till fortsatt intervju på Manpowers kontor och till den slutliga intervjun på OP Vakuutukset. Jobbsökningen ledde till resultat och Watia började 4 mars via Manpower på företagssidan i OP Vakuutukset.

– Slutresultatet var att jag fick drömplatsen jag sökt, som börjar med en tio veckors utbildning. Stort tack till Pro och utbildningarna!

Tack för utbildningen

Watia rekommenderar coachningen framförallt till arbetslösa, men också till alla dem som överväger att byta bransch eller arbetsuppgifter.

– Nuförtiden kan man aldrig veta om arbetet fortsätter. Det är bra att ha en uppdaterad CV och ansökningsbotten, som man vid behov kan bearbeta. Och speciellt ha en egen pitchning färdig, det vill säga att du med några meningar på några minuter kan sammanfatta ditt kunnande och samtidigt skilja dig ur mängden sökande. I den skulle det vara bra att komma fram vem du är, vad du gör, varför den här organisationen/uppgiften intresserar dig, krydda med en berättelse om då du lyckats och avsluta med en fråga, berättar Watia.

Det lönar sig inte att vänta till april utan börja coachningen genast

Coachningen intjänar aktivitetsvillkor från den 1 april, men Watia rekommenderar att man genast deltar i den.

– Den är till nytta för det viktigaste, det vill säga jobbsökningen, och gör det möjligt att sysselsättas. Jag fick den största hjälpen för jobbsökningen och för att sysselsättas av Pro, från TE-byrån fick jag inte just hjälp.

– För mig var aktivitetsmodellen bara till nackdel. Jag förstår inte varför jag som arbetslös ska straffas för att jag inte arbetade någonstans under min arbetslöshet, det är något som är helt oberoende av mig. Det skulle jag förstå om man nekar ta emot erbjudet arbete och det leder till sanktioner, men då man bara inte får ens kortvarigt arbete.

Blev du intresserad? Läs mer om coachningen

Pirjo Watia

Pirjo Watia fick drömjobb med hjälp av Pro Noste.