Enheten för Pros medlemstjänster på kurs 4–5.9 | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Enheten för Pros medlemstjänster på kurs 4–5.9

1.9.2014 kl. 13:14
|

Pros jour i ärenden om medlemsregister och medlemsförmåner (09) 1727 3440 betjänar torsdag 4:e och fredag 5:e september bara klockan 9–10.30.

Pro Nyheter

Den övriga tiden under nämnda dagar är betjäningsnumret för ärenden om medlemsregister och medlemsförmåner stängt på grund av utbildning.

I medlemsärenden kan du sända e-post till adressen jasenasiat@proliitto.fi eller lämna en begäran om betjäning i Proplus via medlemsservicekanalen https://www.proplus.fi/.

Jouren i anställningsfrågor på nummer (09) 1727 3442 betjänar såväl torsdag 4.9 som fredag 5.9 normalt klockan 8.30–16.

Också numret för arbetsgivaruppbörd (09) 1727 3390 betjänar normalt klockan 9–15.