Fackförbundet Pro: Äldre kompetenta personer kan glida in i fattigdom som pensionärer | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Fackförbundet Pro: Äldre kompetenta personer kan glida in i fattigdom som pensionärer

25.8.2014 kl. 10:30
|

Utbildade arbetslösa över 50 år hotas av slutlig marginalisering från arbetslivet. Yrkesmänniskor som blivit långtidsarbetslösa blir i värsta fall utan 15 års intjänad arbetspension. Utan effektivt vuxenutbildningssystem och individuella pensionsstigar glider de in i fattigdom som pensionärer.

 

Fackförbundet Pros styrelse är oroad över sysselsättningsläget och faran att uteslutas från arbetslivet för över 50-åriga utbildade sakkunniga och tjänstemän. Det är oroande att arbetslösheten för sakkunniga och tjänstemän för första gången ökar även i tillväxtcentra.

Äldre utbildade arbetslösa har ett stort hot om att uteslutas från arbetslivet för resten av livet, såsom det under depressionen på 1990-talet gick för många arbetstagare. De hade ändå pensionsslussen som skydd, vilken fungerade som en bro till pensionsåldern.

Individuella stigar borde ingå i pensionsuppgörelsen

I de pågående arbetspensionsförhandlingarna kräver arbetsgivarna att broarna till pension bryts för alla arbetslösa. Om också pensionsåldern rymmer allt längre för de sakkunniga som blivit arbetslösa, kommer de länge att vara beroende av samhällets socialskydd och slutligen då de går i pension, höra till de fattiga pensionärerna.

De långtidsarbetslösa blir i värsta fall utan 15 års intjänad arbetspension. Fackförbundet Pros styrelse påminner om att vårt samhälle inte har råd med det.

Pros styrelse kräver att pensionsförhandlarna beaktar dagens realiteter i pensionsuppgörelsen. I uppgörelsen måste det finnas sådana individuella stigar att de utbildade sakkunniga, som av orsak eller annan fått nedsatt arbetsförmåga, skäligen klarar sig till pensionsåldern och också får en pension som tryggar utkomsten.

Nedkörningen av vuxenutbildningssystemet måste stoppas

De äldre sakkunnigas arbetsförmåga och kompetens kan stödas med effektivt vuxenutbildningssystem. I praktiken håller man i många skolor på att köra ner vuxenutbildningen, för skolorna får mindre statsstöd för vuxenutbildningsplatser än för grundexamensplatser. Enligt Pros styrelse måste medveten och omedveten nedkörning av vuxenutbildningssystemet omedelbart stoppas. Statsminister Alexander Stubbs regering måste göra det i sysselsättningens namn.

Pros styrelse påminner arbetspensionsförhandlarna även om att jämlik behandling av kön och generationer måste förverkligas i pensionsuppgörelsen. Medborgarna har hittills litat på vårt pensionssystem och varit beredda att finansiera det av den egna lönen. Fortsatt förtroende av medborgarna och positiv inställning till finansieringen av systemet förutsätter att den kommande pensionsuppgörelsen ger ett jämlikt och rättvist skydd på ålderns höst åt alla medborgare som samtidigt eller efter varandra pensioneras.  

Pro Nyheter / Katri Kangas / Källa: Pros pressmeddelande
Översättning Susanne Paetau