Fackförbundet Pro utvidgas mot statligt anställda | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Fackförbundet Pro utvidgas mot statligt anställda

30.11.2018 kl. 09:09
|

Fackförbundet Pro som representerar sakkunniga och chefer i den privata sektorn utvidgas mot arbetstagarna inom den offentliga sektorn. Löntagarorganisationen Pardia och Pro fusioneras från 1.1.2019.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pro och löntagarorganisationen Pardia har sedan år 2017 förhandlat om intensifierat samarbete. Drygt hundra medlemsföreningar i Pardia har ansökt och beviljats medlemskap i Pro med början den 1 januari 2019.

– Det här är en fin dag för hela medlemskårerna i förbunden som går samman. Vi kan producera bättre och mer täckande intressebevakning såväl för den privata som den offentliga sektorn, berättar Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

– Vi kan dessutom erbjuda mångsidigare medlemsservice än förut till vår växande medlemskår.

Pro har också hittills varit ett mångbranschförbund, till vilket hört sakkunniga och chefer inom industrin, ict- ooh kommunikationsbranschen, servicebranschen samt finansieringsbranschen. I och med föreningarna i Pardia kommer bland annat tjänstemännen i alkoholbranschen, lantmätericentralens och landsförsvarets personal, lantbrukstjänstemännen, funktionärer inom Teknik och information, personalen vid universiteten och forskningssektorn, regionförvaltningsverken samt personalen i arbets- och näringsförvaltningen till Pro.

Det totala antalet medlemmar i Pro stiger till 120 000.

Pardia fattade beslut om att ansluta sig till Pro på sitt möte den 27 november. Förbundets personal övergår i sin helhet till att bli Pros personal. Kollektiv- och tjänstekollektivavtalen som Pardia förhandlat kommer att förhandlas i Pros namn.

– Det egentliga arbetet inleds vid årsskiftet, då vi börjar som ett fusionerat förbund. Det är viktigt att vi skapar en gemensam värdegrund för intressebevakningen för medlemmarna i de offentliga och privata branscherna. Det viktigaste jobbet i fusionen har förbundens förvaltningar och personalen gjort. Arbetet har skett i väldigt gott samarbete och exceptionellt snabbt, fortsätter Malinen.

Malinen hoppas på tålamod av de nya medlemmarna, så att alla elektroniska tjänster och kommunikationskanaler fås uppdaterade för att fylla den utvidgade medlemskårens behov.

– Varmt välkomna till ett nytt gemensamt förbund.