Fackförbundet Pros jämställdhetspris till Nokia och Ramboll Finland | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Fackförbundet Pros jämställdhetspris till Nokia och Ramboll Finland

5.11.2019 kl. 12:36
|

Fackförbundet Pro tilldelade två företag jämställdhetspriset år 2019. Nokia Oy tilldelades priset för förtjänstfull lönekartläggning. Företaget gick igenom alla arbetstagares löner för att finna ogrundade löneskillnader och budgeterade separat medel för att korrigera dem. Ramboll Finland Oy belönades för att främja kombinerandet av arbete och övrigt liv. Ramboll har i användning bland annat ledighet vid skolstart.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pro belönar en gång i året en arbetslivshandling som förbättrar lönejämställdheten mellan män och kvinnor, sammanjämkning av arbete och familj, jämställdhetsplanering eller förebyggande och behandling av trakasserier på grund av sexuell inriktning och kön på arbetsplatserna. I första hand belönas Pro-arbetsplatser, medlemmar eller förtroendepersoner. I år tilldelades priset Nokia och Ramboll Finland.  

Främjande av jämställdhet i arbetslivet är en viktig del av Pros verksamhet och påverkan.

– Det betyder såväl främjande av bra samarbete på arbetsplatserna som att till exempel hålla jämställdhetsfrågor framme vid kollektivavtalsborden, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Med jämställdhetspriset belönar och lyfter man fram bra praxis på arbetsplatserna.

Nokia fick pris för främjande av lönejämställdhet

Pros jämställdhetspris år 2019 tilldelades Nokia Oy för lönekartläggning, som gjordes till ett årligt projekt. I företaget gick man igenom alla arbetstagares löner för att finna och eliminera ogrundade löneskillnader och för att korrigera ogrundade skillnader budgeterades separat medel.  Det globala projektet omfattade 103 000 arbetstagare. Ungefär 90 procent av korrigeringarna gällde kvinnors löner.

Nokia lyfte mångfald och likvärdighet till prioritet för sin affärsverksamhet år 2019. Lönejämställdhet är en del av den här helheten, berättar direktör Anneli Karlstedt, som ansvarar för mångfald och likvärdighet.  

– Man tog sig an ogrundade löneskillnader på verkställande direktör Rajeev Suris initiativ. Det har tagits positivt emot i hela vår organisation i Finland och globalt. Pros jämställdhetspris är en fin erkänsla för oss.

Förtroendeman Janne Lindström berättar att initiativet väckt positiv diskussion. Personalen uppskattar också att dylika lönegranskningar görs årligen även i fortsättningen. Pros jämställdhetspris har tagits glatt emot.

– Vi har en fantastisk stämning. Offentliggöranden och handlingar av det här slaget gör det även meningsfullare att fungera som förtroendeman.

Ramboll Finland belönades för arbets- och arbetstidsflexibilitet

Ramboll Finland Oy fick Pros jämställdhetspris som erkänsla för att främja sammanjämkning av arbete och övrigt liv. Företaget har för andra året i användning skolstartledighet.

Föräldrar till förstaklassister får 1–3 dagar avlönad ledighet på hösten och såväl pappor som mammor har utnyttjat ledigheten. På Ramboll beaktas även andra arrangemang i anslutning till olika livssituationer, såsom flexibel arbetstid och förkortad arbetstid.

HR manager Sanna Knuuti berättar att man på Ramboll är glada och stolta över jämställdhetspriset.

– Fantastisk känsla. Vi har i flera år haft ett bra samarbete med förtroendemännen och fört saker framåt. Skolstartledigheten var en arbetstagares idé, som blev praxis. Vi följer årligen med personalens upplevelse av hur jämställdheten förverkligas på arbetsplatsen, med en enkät om arbetstillfredsställelse, och utgående från resultaten upplever våra anställda starkt att de har lika möjligheter att avancera i karriären oberoende av kön, tillägger Knuuti.

Arbets- och arbetstidsarrangemang och andra medel för att kombinera arbete och övrigt liv förbättrar välbefinnandet på arbetsplatsen och stöder föräldrar till små barn och arbetstagare som till exempel tar hand om ålderstigna anhöriga.

Aija Nuoramo, förtroendeman för Ramboll Finlands verksamhetsställe i Esbo, berättar att arbetstagarna uppskattar flexibiliteten och det känns bra att de uppmärksammas med jämställdhetspris.

– Den här utmärkelsen bekräftar att vi är på rätt väg. Då jag träffar förtroendepersoner från olika företag har det varit fint att märka att man lagt märke till det här även i andra företag, konstaterar Nuoramo.

Hedersomnämnande till slutarbete för facklig examen

Pro gav i år dessutom ett hedersomnämnande till slutarbetet Tasa-arvosuunnitelma ja käytännön toteutus för facklig examen 2018–2019, som ger idéer och hjälpmedel till förtroendepersonerna i arbetet för att främja jämställdhet. Ida HertzböleAija KoivurantaPäivi PolsoSirpa Rautiainen och Ariitta Setälä intervjuade för sitt slutarbete tio förtroendepersoner i Pro om deras inställning till och deltagande i jämställdhetsplanering.

Ariitta Setälä, förtroendeman för WSP Finlands Södra Finlands region, säger att idén till slutarbetet kom ur viljan att utreda hur var och en av oss kan ta tag i missförhållanden och delta i jämställdhetsarbete.

–  Den här erkänslan sporrar till att fortfarande tro på att även en enskild människas exempel och förtroendevaldas handlingar är sådana saker med vilka vi dagligen kan förbättra förverkligandet av jämställdhet och likvärdighet. Det behöver inte alltid vara så högtravande, säger Setälä.

Prisen och hedersomnämnandet överräcktes 4.11 i samband med STTK:s Kvinnornas lönedag.