Finländarna älskar semester och gemensamt överenskomna spelregler | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Finländarna älskar semester och gemensamt överenskomna spelregler

5.12.2017 kl. 13:18
|

Omröstningen om arbetslivets innovation, hundraåriga Finland till ära, vanns av semestrar tätt följt av kollektivavtalens allmänt bindande verkan.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pro ordnade Finlands hundraåriga självständighet till ära en omröstning om bästa sociala arbetslivsinnovation i Finland.

Mest röster i omröstningen fick semestrarna, vilka ger löntagarna bra viloperioder från arbetet och hjälper människorna att orka.

Den för finländarna kära semestern togs första gången in i lagstiftningen redan år 1922, då lagen garanterade minst en veckas semester för alla.

– Semesterlagen är nästan lika gammal som Finlands självständighet och den var bland de första sociala reformer, med vilka man förbättrade arbetstagarnas ställning och försökte förenhetliga folket efter inbördeskriget, berättar Pros näringspolitiska expert Henrik Haapajärvi.

Nuförtiden garanterar semesterlagen i genomsnitt ungefär 30 dagars semester åt dem som är i anställningsförhållande på heltid.

Över 7 000 röstade

Omröstningen inleddes i Björneborg på Finlands arenan i juli och på fyra månader inflöt det raskt 7 253 röster. Pro insamlade röster på publiktillställningar under sommaren och hösten runt om i Finland, men man fick också rösta via webben.

Pro ville med omröstningen lyfta fram lysande finländska lösningar för att förbättra människornas arbetsrättigheter och arbetshälsa, av vilka en del uttryckligen uppfunnits i Finland.

Samma allmänt bindande villkor inom branschen

På bara några tiotals rösters avstånd från semestrarna kom kollektivavtalens allmänt bindande verkan, vilket kan ses som en liten överraskning efter den fortlöpande kritiken i media mot den allmänna bindningen.

– Utgående från röstningsresultatet uppskattar löntagarna det skydd och de garantier kollektivavtalen ger om samma minimivillkor för löntagarna i samma bransch. Finländarna har märkt att med hjälp av kollektivavtalen har anställningsvillkoren förbättrats och dumpning av löner är ovanligt, konstaterar Haapajärvi.

De allmänt bindande kollektivavtalen omfattar i Finland nästan 85 procent av arbetstagarna i den privata sektorn.

I omröstningen var de populäraste uppfinningarna efter semestrarna och kollektivavtalen arbetspensionen, det finländska familjeledighetssystemet och den inkomstrelaterade dagpenningen.

Vinnarna utses den 7 december

Bland dem som deltog i omröstningen lottas det torsdagen den 7 december ut två finländska Jopon och två resepresentkort. Vinnarna informeras personligen.