Hitta gnistan att motionera under en period för välbefinnande! | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Hitta gnistan att motionera under en period för välbefinnande!

15.10.2014 kl. 15:51
|

PHT:s 1steget-perioder under början av år 2015 kan nu ansökas. Du kommer till det elektroniska ansökningssystemet från PHT:s webbplats.

 

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT:s perioder för välbefinnande, 1steget, under början av år 2015 kan nu ansökas. Perioder för välbefinnande erbjuds såväl vuxna som familjer.

Perioderna kan ansökas i det elektroniska ansökningssystemet via PHT:s webbplats. Man kan nu ansöka om perioder för tiden 1.1–30.4.2015.

De understödda 1steget-perioderna som främjar arbetsförmåga och hälsa är avsedda för vuxna i arbetsför ålder och deras familjer. Vuxnas perioder för välbefinnande ordnas med Liikkumaan! och Keveään Oloon! som teman. Målet är att sporra till att ta steg mot ett helhetsbetonat välbefinnande genom att motivera till hälsosammare levnadssätt och regelbunden vardagsmotion.

1steget-perioden är en helhet på sju dygn, som består av en fem dygns grundperiod och en två dagars uppföljning samt en sparrningsperiod däremellan.  Perioderna hålls i hotell, semester- och badanläggningar och idrottsinstitut på olika håll i Finland.

I början av grundperioden antecknas för varje deltagare ålder, längd, vikt, viktindex och midjemått. Under uppföljningen mäts vikt och midjemått. Man bedömer hur deltagarna nått målen utgående från de förändringar som skett.  

Midjan blir smalare och vikten sjunker

Mätresultaten från 1steget-perioderna visar att deltagarna lyckas nå sina mål för att förbättra den egna hälsan. Resultaten har varit bra såväl vad gäller viktminskning, sänkning av viktindexet som minskat midjeomfång.  

Av de personer som deltog förra året lyckades 58 procent av männen och 66 procent av kvinnorna gå ner i vikt. Midjeomgånget krympte för 76 procent av männen och 69 procent av kvinnorna.

Man betalar bara en förmånlig självrisk för att delta i en 1steget-period. Penningautomatföreningen stöder verksamheten.

 Läs mer om 1steget-perioderna

Pro Nyheter / Katri Kangas
Översättning Susanne Paetau