I april uppfyller Pros träning aktivitetsvillkoret | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

I april uppfyller Pros träning aktivitetsvillkoret

1.4.2019 kl. 15:55
|

Från och med april kan man uppfylla arbetslöshetsskyddets aktivitetsvillkor genom att delta i träning som Pro ordnar. Träningen ger en stark beredskap för jobbsökning och hjälp att hitta en arbetsplats.

Pro Nyheter

I början av april träder en ändring i arbetslöshetsskyddet i kraft och i och med den kan man uppfylla aktivitetsvillkoret på fler sätt än tidigare. I fortsättningen uppfyller till exempel fackförbundens träning för att stöda arbetssökning aktivitetsvillkoret. Läs hur man kan uppfylla aktivitetsvillkoret efter början av april.

Pros träning uppfyller aktivitetsvillkoret

Pro Noste erbjuder Taitava työnhakija 50+ -webbträning för över 50-åriga medlemmar som är svårast att sysselsätta. Den ger bra beredskap för arbetssökning och hjälper att finna en arbetsplats. Mera information här.

I april lanserar Pro en annan webbträning som stöder jobbsökning och är avsedd för medlemmar under 50 år. Man kan delta i webbträningen genom att logga in i Pro Nostes karriärportal.

– I träningen ingår fyra olika träningsdelar, som tar fem dagar. Den första delen är obligatorisk för alla. Personen kan enligt de egna behoven välja en för sig lämplig stig att gå vidare, berättar utbildningschef Tiina Kiuru från Fackförbundet Pro.

Träningen finns hela tiden till medlemmarnas förfogande, för granskningsperioderna för aktivitet börjar vid olika tidpunkter. Deltagaren får ett intyg då han eller hon genomfört fem dagars delen.

Båda träningarna uppfyller aktivitetsvillkoret.

Arbetslös, gör så här för att uppfylla aktivitetsvillkoret

Man ska ge intyg över deltagande i verksamhet som stöder sysselsättning till betalaren av arbetslöshetsförmån, det vill säga till den egna arbetslöshetskassan eller Fpa.

Träningen ökar aktiviteten bara då granskningsperioden för aktiviteten börjar 1.4.2019 eller därefter.

– Om granskningsperioden för att följa med aktiviteten till exempel är 25.3–23.6.2019, kan man utnyttja träningen först under perioden som börjar 24.6.2019. I Pro-kassans e-tjänst meddelas alltid dagen för början av pågående uppföljning av aktiviteten. Man får närmare information om uppföljning av aktiviteten och intjäningen från den egna arbetslöshetskassan, berättar förmånschef Sari Järvinen från Arbetslöshetskassan Pro.

Man kan inte räkna ihop arbete och servicetid vid uträkning av aktivitetsförutsättningen. Också en del av olika slags service och studier är sådana som man inte kan räkna ihop.

Kurser och verksamhet som stöder sysselsättning kan man i fortsättningen söka även i Suomi.fi-tjänsten.

Av Pro-kassans medlemmar uppfyllde ungefär 60 procent aktivitetsvillkoret

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 200 000 i februari 2019, vilket var 33 000 färre än året innan.

Också i Arbetslöshetskassan Pro har man märkt att arbetslösheten minskat. I januari var antalet som fick inkomstrelaterad dagpenning 4 201, då antalet i januari förra året var 5 475 personer. I januari 2017 fick 7052 personer inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

Av arbetslöshetskassans arbetslösa medlemmar uppfyllde ungefär 60 procent aktivitetsvillkoret i början av år 2019.