Nästan tusen laddade arbetsplatsradaren | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro Nyheter

Pros tjänst för att söka arbetsplatser, Arbetsplatsradaren som lanserades i januari, har fått ett gott mottagande. Under de två första veckorna har Arbetsplatsradaren laddats av ungefär 800 Pro-medlemmar. De har sökt arbetsplatser med ungefär tusen olika arbetsplatssökningar.

Under ett par veckors tid har 130 personer lämnat jobbsökningstjänsten och meddelat som orsak att de fått en arbetsplats.

Ansökningsprocesserna till lediga arbetsplatser räcker ofta längre än två veckor, så det är inte särdeles troligt att arbetsplatsen hittats via radaren.

– Det berättar ändå att nya arbetsplatser och jobbsökning intresserar, säger kommunikationsdirektör Jaana Aaltonen från Pro, som ansvarar för Arbetsplatsradaren.

Av Pros medlemmar var 6,3 procent arbetslösa i slutet av år 2017.

Pro-medlemmarnas sysselsättninggrad är bättre än finländarnas i genomsnitt. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var finländarnas arbetslöshetsgrad 8,4 procent i december 2017.

Vad för Arbetsplatsradare?

Arbetsplatsradaren erbjuder förbundets medlemmar arbetsplatser enligt den sökandes kompetens och gör det lättare att finna och söka arbetsplatser. Den är skräddarsydd för Pros medlemmar i samarbete med Duunitori.

Pro känner de sakkunnigas, chefernas och tjänstemännens arbetskarriärer i de branscher i den privata sektorn som förbundet förhandlar avtal för. Pros medlemmar har totalt ungefär 1 000 uppgiftsbenämningar. Den nya tjänsten kombinerar data om medlemmarnas kompetens med Duunitoris digra arbetsplatsutbud. Duunitori har klassificerat ungefär 10 000 uppgiftsbenämningar från alla branscher.

Så här tar du i användning Arbetsplatsradaren

Logga in till medlemstjänsten Proplus med ditt eget medlemsnummer, som du ser i vår mobilapplikation och på medlemskortet.

Du kommer till Arbetsplatsradaren direkt från första sidan i Proplus: klicka på tjänstens ikon och du kan nyttja Arbetsplatsradaren och bestämma dina egna sökkriterier.