Pardia och Pro godkände intentionsavtal om fördjupat samarbete | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pardia och Pro godkände intentionsavtal om fördjupat samarbete

12.6.2018 kl. 15:37
|

– Fackföreningsrörelsen är på väg mot större helheter både på arbetsgivar- och löntagarsidan. Det här är Pros och Pardias svar på utvecklingen, konstaterar ordförande Malinen från Pro.

Pro Nyheter/ Pardias och Pros pressmeddelande 12.6.2018

Löntagarorganisationen Pardia och Fackförbundet Pro har sedan år 2017 förhandlat om fördjupning av samarbetet. Pardias styrelse har i dag den 12 juni godkänt intentionsavtal med Fackförbundet Pro om fusion av förbunden. Pros styrelse fattade samma beslut på sitt möte i går.

Planen omfattar ett förbund med nästan 140 000 medlemmar som arbetar i den privata och offentliga sektorn.

– Facket finns inte för organisationernas skull utan för sina medlemmar. I en fusion är det uttryckligen fråga om att förbättra intressebevakningen för medlemmarna. Ett nytt förbund som förenar den privata och offentliga sektorn tar intressebevakningen för medlemmarna till en ny nivå, säger Pardias ordförande Niko Simola.

Förberedelserna fortsätter i olika arbetsgrupper. Målsättningen är att Pardias medlemsföreningar ansluter sig som Pros medlemsföreningar under hösten. Medlemskapet i Pro skulle börja den 1 januari 2019.

– Med fusionen söker vi större avtals- och förhandlingsstyrka samt samhällspåverkan såväl i de privata som offentliga avtalsbranscherna. Med sammanslagningen förbättras medlemmarnas individuella tjänster. Därtill får studerandemedlemmarna mer omfattande stigar från studierna till arbetslivet som medlemmar i samma förbund, säger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Vad skulle ändringen innebära för Pro-medlemmen?

Ett större förbund innebär större förhandlingsstyrka och en mångsidigare infallsvinkel på samhällspåverkan.

– Vi får bättre medlemmarnas röst hörd, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Han är förhoppningsfull över att man i utvecklingen av förbundet kan ta ett kliv i den riktning som också arbetsgivarförbunden rört sig.

– Världen förändras, vi gör det också. Fackföreningsrörelsen är på väg mot större helheter både på arbetsgivar- och löntagarsidan. Det här är Pros och Pardias svar på utvecklingen, konstaterar ordförande Malinen från Pro.

Om hela Pardia ansluter sig till Pro, kommer det ungefär 100 nya föreningar med i verksamheten.

– Det ger möjlighet till samarbete mellan föreningarna i regionerna. Vi får nya människor och nya synvinklar i Pros region- och föreningsverksamhet.

Malinen är nöjd över att båda organisationerna förbundit sig att föra processen vidare mot ett nytt förbund.

– Intentionsavtalet är först en yttring av välvilja. Under hösten måste det arbetas mycket i arbetsgrupperna om man vill att det här lyckas.