Pro är med i åsiktsyttringen mot aktiveringsmodellen | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro är med i åsiktsyttringen mot aktiveringsmodellen

29.1.2018 kl. 16:39
|

Pro rekommenderar att medlemmarna deltar fredagen den 2 februari i åsiktsyttringen mot aktiveringsmodellen. Vad betyder det i praktiken att delta? Vi sammanställde de vanligaste frågorna.

Pro Nyheter

Fredagen den 2 februari klockan 11–13 demonstrerar löntagarna mot aktiveringsmodellen på Senatstorget i Helsingfors.

– Pros styrelse är mycket oroad över riktningen för vår regerings sysselsättningspolitik. I åsiktsyttringen är det fråga om sysselsättningspolitiken i vidare betydelse än bara aktiveringsmodellen och lagen om att tvinga till jobbsökning. Landets regering har redan gett utlåtanden om att som följande på agendan finns de allmänt bindande kollektivavtalen och att lönerna ska flexa neråt. Vi är med och motsätter oss den här politiken på Senatstorget, sade Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen torsdagen den 25 januari.

Deltar jag i strejk?

Nej, du deltar i en politisk åsiktsyttring. Grundlagen garanterar arbetstagarna rätt att uttrycka sin åsikt. Med en politisk åsiktsyttring vill man påverka samhälleligt beslutsfattande. Åsiktsyttringen riktar sig inte mot enskild arbetsgivare eller kollektivavtalet.

Var och en bestämmer själv om sitt deltagande. Pro rekommenderar ändå att man deltar. Kom ihåg att meddela arbetsgivaren att du deltar.

Hur deltar jag i åsiktsyttringen?

Åsiktsyttringen förverkligas genom att man avlägsnar sig från arbetsplatsen. Vi önskar att förbundets medlemmar i stora skaror kommer till Senatstorget för att demonstrera klockan 11–13. 

Pro-medlemmarna yttrar enligt möjlighet sin åsikt samma tid på arbetsplatsen med de övriga personalgrupperna. Det här gäller också hyrda arbetstagare som arbetar i kollektivavtalsbranschen.
Förtroendemannen kan diskutera med och fråga om saken av Pros ansvariga branschombudsman.

Är åsiktsyttringen laglig?

Åsiktsyttringen är laglig och man har rätt att delta i den. Din arbetsgivare kan inte hindra dig från att delta och inte straffa eller missgynna dig på basis av deltagandet.

Kan jag faktiskt så där bara delta i åsiktsyttringen?

Ja det kan du, alla kan delta i åsiktsyttringen. Bara en del av mediebranscherna stannar på jobbet, för de har en effektiverad arbetsfredsplikt i kraft.

Betalar Pro strejkbidrag?

Nej, Pro betalar inte strejkbidrag, för det är fråga om en politisk åsiktsyttring. Inte heller resekostnader betalas för deltagande i demonstrationen på Senatstorget.

Får jag lön för tiden för åsiktsyttringen?

Arbetsgivaren är inte tvungen att betala lön för den tid du deltar i åsiktsyttringen.

Kan arbetsgivaren häva mitt anställningsförhållande på grund av att jag deltar?

Arbetstagarens deltagande i laglig politisk åsiktsyttring berättigar inte arbetsgivaren att häva eller säga upp anställningsförhållande och inte heller upphäva anställningsförhållande under prövotid eller visstidsanställning.

Arbetsgivaren får inte diskriminera arbetstagare som deltar i åsiktsyttringen till exempel då det bestäms om arbetstimmar, arbetstider, löneförhöjningar och liknande. Om du upplever påtryckning eller du hindras från att delta i åsiktsyttringen, meddela omedelbart om det till din egen förtroendeman eller till förbundet.

När återvänder man till arbetet?

Efter åsiktsyttringen återvänder man så snabbt som möjligt till arbetet i enlighet med arbetstiden eller arbetsskiftförteckningen. Pro uppmanar alla med för att uttrycka sin åsikt på fredag. Torget fullt!

Hur kommer jag till Helsingfors?

Anmäl dig till centralorganisationen FFC:s transport. FFC ordnar på manifestationsdagen transporter från flera orter till Helsingfors. Transporterna är gratis och de fylls i anmälningsordning. Bekanta dig med transporterna och anmäl dig.

Komma och hälsa på oss på Senatstorget

Vi syns och hörs på manifestationen på Senatstorget. Du hittar oss i tältet där det står Ammattiliitto Pro. Kom till tältet efter Pros skylt. Vi ses på torget!

Hur kan jag delta på andra orter?

I landskapen kan du avlägsna dig från arbetsplatsen under tiden för åsiktsyttringen klockan 11–13.

Välkommen till vårt regionkontor

Alla våra regionkontor och huvudkontoret i Gräsviken har dörrarna öppna under åsiktsyttringen. Kom och diskutera om åsiktsyttringen, aktiveringsmodellen och annat aktuellt. Vi bjuder på kaffe med dopp. Se kontaktuppgifterna för våra regionkontor.

Manifestationen arrangeras av FFC, läs mer på deras infosida.

Arbetarna på min arbetsplats har meddelat att de är i politisk strejk dagen för åsiktsyttringen, hur påverkar det min egen arbetsdag?

Åtminstone Industriförbundet har varslat om politisk strejk den 2 februari. Under strejken utför Pros medlemmar inte strejkbelagt arbete utan håller sig till sitt eget arbete eller deltar i åsiktsyttringen.

Industriförbundet har begränsat utanför den politiska strejken skyddsarbete och arbete som är nödvändigt för att trygga apparatursäkerhet, liv och hälsa. Likaså är sådant arbete utanför strejken som kräver nerkörning av processerna. Det samma gäller för arbete som har samband med förberedande arbete och efterarbete för att upprätthålla samma processer. Läs mera.

Du kan fråga efter mer information av din branschombudsman eller förtroendeman.

Jag arbetar i mediebranschen, deltar jag i åsiktsyttringen?

Tekniska tjänstemännen och tjänstemännen i mediebranschen har en ovillkorlig arbetsfredsplikt och deltar inte i åsiktsyttringen. Läs mer.

Följ med och delta på sociala medier

Följ med Pros webbplats www.proliitto.fi och Facebook-sidan Ammattiliitto Pro. I Facebook och Twitter kan man följa med händelsen och diskutera om ämnet #äänityöttömälle.