Pro börjar med service för ensamföretagare | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro börjar med service för ensamföretagare

2.3.2018 kl. 09:36
|

Ensamföretagare kan höra till Fackförbundet Pro. – I framtiden får allt fler arbetstagare sin utkomst från många olika källor. En källa kan vara företagsverksamhet, berättar Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen som bakgrund.

Pro Nyheter

Pro inledde den 1 mars 2018 en ny tjänst, som erbjuder stöd för företagsverksamhet. Pro Yrkesutövare-tjänsten är avsedd för ensamföretagare och dem som sysselsätter sig själva, till exempel de som har firmanamn eller är så kallade lättföretagare.

– Arbetet är i ett brytningsskede. I framtiden får allt fler arbetstagare sin utkomst från många olika källor. En källa kan vara företagsverksamhet. Tröskeln för att börja med företag är också lägre. Som en form av företagsverksamhet och utkomstkälla har det bland annat blivit populärare att bli lättföretagare, berättar Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen.

Pro vill vara med i omstruktureringen av arbetet och erbjuda sina medlemmar stöd också i nya former av arbete.

– En del av de nya företagarna förverkligar kanske sin långvariga dröm om företagsverksamhet. För andra kan situationen vara den att arbetsgivaren utövat påtryckning att övergå till företagare. Man kan bli företagare också som arbetslös och förtjäna sitt levebröd på ett nytt sätt.

Råd av jurister, försäkringsskydd och förmåner

Många löntagare överväger att grunda företag, men är tveksamma om den praktiska kunskapen räcker för att inleda företagsverksamhet.

– Måste ensamföretagaren själv vara bokförare, sakkunnig i företagsekonomi och försäkringslagstiftning och en vild visionär? Det är tungt att ensam ha hand om öppnande av bankkonton, utredning av betalningsrörelser, skattefrågor, nätverkande, marknadsföring, fakturering och allt annat pappersarbete, konstaterar Pyykönen.

Pros yrkesutövarmedlem får juridisk rådgivning för att grunda företag, i företagets avtalsärenden, skadeersättningsfrågor och vid uträttande av ärenden med myndigheterna samt i allmänna frågor om beskattning. Till tjänsten hör också försäkringsskydd, utbildning som stöd för företagandet och samma medlemsförmåner som Pros löntagarmedlemmar har.

Arbetslöshetsskydd som bakgrundsstöd

Pro samarbetar med Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT, till vilken företagarmedlem kan ansluta sig för att trygga utkomsten under eventuell arbetslöshetsperiod.

Pros medlemskap för yrkesutövare kostar 14 euro i månaden till slutet av år 2018. Den som tänker bli företagare gör bra i att försäkra sig ifall av arbetslöshet genom att ansluta sig till AYT-kassan.

– Vi vill stöda våra medlemmar att våga. Vi hoppas att en positiv erfarenhet av företagsverksamhet ger mod att även i fortsättningen ta sig an nya utmaningar. Då vinner alla, säger Pyykönen.