Pro jobbar förebyggande kring trakasserier | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro jobbar förebyggande kring trakasserier

2.3.2020 kl. 13:16
|

Fackförbundet Pro tar avstånd från alla sorters trakasserier, mobbning och obehagliga situationer på arbetsplatsen. Pros expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsärenden ger tips på hur man kan agera om man själv eller en kollega utsätts för trakasserier av någon form.

ProStoori | Text: Michaela von Kügelgen

Under 2019 godkände Pro en instruktion för förebyggande och hantering av trakasserier och diskriminering i fackförbundets verksamhet. Samma år antog internationella arbetsorganisationen ILO en konvention om våld och trakasserier i arbetslivet.

Pros instruktion tillämpas på all egen verksamhet såsom tillställningar, möten och utbildningar. Den innebär att alla former av trakasserier tas på allvar.

– Trakasserier är beklagligt allmänna. Fenomenet har alltid funnits, men har så småningom blivit synligt som en följd av metoo-kampanjen som lyfte sexuella trakasserier till rubrikerna, säger Tanja Lehtoranta som är expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsärenden på Pro.

Enligt Pros arbetsmarknadsundersökning från 2019 anser över 40 procent av svarandena att vissa anställda har fördelar medan andra diskrimineras. Nästan 14 procent av Pro-medlemmarna har själva upplevt psykiskt våld såsom mobbning eller trakasserier.

– Vi på Pro är oroliga för dessa siffror. De visar att vi måste göra något. Om man inte ingriper i tid kan det bli dyrt för arbetsplatsen och hela samhället ifall anställda mister sin arbetsförmåga. På ett personligt plan är det alltid en stor tragedi.

Enligt Lehtoranta är det därför viktigt att fackförbundet tar en proaktiv roll för att kunna förebygga trakasserier. Den nya instruktionen som också översatts till svenska tar fasta på Pros ståndpunkt om att avstå alla sorters trakasserier, mobbning och hatretorik.

Det är viktigt att fackförbundet tar en proaktiv roll för att kunna förebygga trakasserier

Varje arbetsplats bör ha tydliga regler

Ett problem kring trakasserier är att många inte vet hur de borde hantera situationen. På arbetsplatser saknas tydliga regler – eller så är reglerna gömda någonstans på intranätet där ingen hittar dem. Enligt Tanja Lehtoranta känner 43 procent av de anställda inte till ifall arbetsplatsen har instruktioner kring trakasserier.

– Först måste man känna igen situationen och sedan fundera på vad man ska göra. Men det är svårt att prata om trakasserier om man inte känner till instruktionerna för hur man ska agera.

För många kan det också vara svårt att ta upp trakasserier till tal.

– Man vill inte vara den som tjatar. Många är också rädda för följderna av en anmälan, till exempel en eventuellt försämrad arbetssituation.

Lehtoranta säger att speciellt om det handlar om trakasserier från en kund eller en chef kan det uppstå en utmanande situation. I sådana fall kan man tala till exempel med chefens chef. Hon nämner att också kollegor har en rättighet att ingripa i händelser på arbetsplatsen.

– Vi borde mer fundera på hur vi kan stöda varandra som arbetsgemenskap, många säger inget i situationer där någon blir trakasserad. Alla kunde vara lite modigare, uppmuntrar Lehtoranta.

En del berättar kanske något för en kollega men vill inte ta ärendet vidare.

– Då ska man fundera på varför inte? Saknas det förtroende på arbetsplatsen eller tydliga instruktioner?

Om personen själv anser att det är trakasserier så är det

Alltid en subjektiv erfarenhet

För en del kan det också vara svårt att veta vad som egentligen räknas som trakasserier. Enligt Lehtoranta finns det en tydlig gränsdragning.

– Om personen själv anser att det är trakasserier så är det, fastän någon annan tycker att det bara är en rolig grej. Alla människor upplever situationer på olika sätt.

Enligt Lehtoranta ska man heller aldrig förminska någon annans upplevelse.

– Om någon vågar berätta ska vi ta det på allvar och inte försvara den som trakasserat. Trakasserier är alltid en subjektiv erfarenhet.

På vissa arbetsplatser kan det uppstå en rätt hård jargong som för en utomstående eller en nyanställd kan te sig som märklig.

– Det är på arbetsgivarens ansvar att följa med arbetsklimatet. Och framförallt om man berättar om trakasserier för en chef måste hen ingripa.

Lehtoranta påminner ändå om att det bästa är att göra förebyggande arbete och klart och tydligt signalera att man inte godkänner trakasserier på arbetsplatsen. Ifall man ändå upplever trakasserier finns det flera sätt att få hjälp.

– Man kan prata med sin chef, med arbetshälsovården eller arbetarskyddsfullmäktig. I riktigt allvarliga situationer ska man kontakta polisen. Det lönar sig också att dokumentera processen så att man har bevis.

Lehtoranta säger att trakasserier är något som tas på allvar på Pro.

– Vår riktlinje är att var och en ska kunna delta i vårt program och känna sig trygg.

 

Läs instruktionen Trakasserifritt Pro 

Här kan du beställa instruktionen i tryckt form

Information om vad du kan göra om någon trakasserar dig