Pro och Pardia överväger intensifierat samarbete | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro och Pardia överväger intensifierat samarbete

26.4.2018 kl. 15:54
|

– Pros och Pardias förvaltningar besluter i juni om man fortsätter utreda samarbete eller avslutar diskussionerna, berättar ordförande Jorma Malinen.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pro och Löntagarorganisationen Pardia utreder intensifiering av samarbetet mellan förbunden.

– Pros och Pardias förvaltningar besluter i juni om man fortsätter utreda samarbete eller avslutar diskussionerna, berättar ordförande Jorma Malinen från Pro.

Vi har i nästan ett år diskuterat olika samarbetsmöjligheter. Om det finns tillräckligt många gemensamma målsättningar kan rentav en fusion av förbunden vara möjlig.

Fördel av samarbetet för intressebevakningen

Vad borde Pro-medlemmarna tänka om samarbetsdiskussionerna?

– Det lönar sig för Pro-medlemmarna att förhålla sig positivt. Samarbetet skulle vara till fördel såväl för medlemmarna som för intressebevakningen. Samtidigt kunde man avsluta diskussionen om motsättningen mellan den offentliga och privata sektorn, då man skulle fungera i samma förbund och på samma sida, konstaterar ordförande Malinen från Pro.

Både Pardia och Pro hör till centralorganisationen STTK.

Löntagarorganisationen Pardias ordförande Niko Simola berättade i tisdags för Lännen Media att man på Pardias representantskapsmöte i oktober 2017 fattade beslut om att inleda samarbetsutredningar.

 

Båda alternativen, såväl ett eget förbund som omfattande samarbete med Pro är enligt honom ännu under utredning.

 

Pro och Pardia har sammanlagt ungefär 140 000 medlemmar i både den privata och offentliga sektorn.