Pro om nollavtal: Lagen måste ändras | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro om nollavtal: Lagen måste ändras

4.5.2017 kl. 12:28
|

Fackförbundet Pro föreslår förändringar i lagstiftningen som grund för spelregler om nollavtal.

– Regeringens beslut om att skapa spelregler om nollavtal är ett steg i rätt riktning. Om lagarna inte ändras för att motsvara andan i spelreglerna, blir regeringens tal om rejäla spelregler bara tomma fraser, konstaterar ordförande Jorma Malinen.

Pro Nyheter/Pros pressmeddelande 4.5.2017

Finlands regering beslöt i sin halvtidsöverläggning om allmänna principer för spelregler om nollavtal. Avsikten med spelreglerna är att på ett rejält sätt förtydliga användningen av anställningsformen som blivit allmännare på arbetsmarknaden. Fackförbundet Pro anser att utan klara ändringar i lagstiftningen inverkar spelregler inte tillräckligt på missbruk av nollavtal.

– Pros ståndpunkt är att endast med tillräckligt tydliga förnyelser av lagstiftningen kan man säkerställa att nollavtal inte används mot arbetstagarens vilja. Om regeringen verkligen vill ändra användningen av nollavtal på ett rejält sätt, är det här enda vägen framåt. Det är dags att gå från festtal till handling, stakar Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen ut.

Fackförbundet Pros förslag till grund för spelregler om nollavtal:

  • Användningen av nollavtal ska begränsas med tydliga randvillkor. Grunderna för arbetskraftsbehovets oförutsägbarhet och oregelbundenhet måste entydigt definieras i lagstiftningen, dessutom bör man i regeringens förslag tydligt motivera vad man avser med dem. Om grunderna inte uppfylls bör nollavtal i sådana fall vara förbjudna.
  • Missbrukssituationer ska beaktas i lagstiftningen. Om avsikten är att erbjuda en fast mängd arbete och regelbundet, bör ett avtal med varierande arbetstidsvillkor vara förbjudet.
  • Förverkligade timantal ska granskas regelbundet. Om timantalet stabiliserats på en viss nivå, bör det timantalet bekräftas som villkor i arbetsavtalet.
  • Om antalet avtal med varierande arbetstidsvillkor är oproportionerligt stort i relation till företagets alla anställningsförhållanden, bör användningen av avtal med varierande arbetstidsvillkor i företaget vara förbjudet.
  • Om det i företaget finns misstanke om lagstridig användning av nollavtal, bör arbetstagaren eller förtroendemannen ha rätt att på begäran få en utredning. Förfaringssättet bör här motsvara det i lagen om likabehandling och jämställdhetslagen.
  • Till alla paragrafer ska tillfogas klara sanktioner. Utan sanktioner får man inte tillräckligt effektivt bortrensat missbruk av nollavtal.

– Pros förslag skapar en grund för att spelregler om nollavtal förverkligas i arbetslivet. Förutom de här förslagen om grunder måste också andra ändringar göras i lagstiftningen, men de här sex punkterna erbjuder en bra grund för att genomföra spelreglerna i praktiken, konstaterar Malinen.

– Här mäts regeringens verkliga vilja, har den en äkta sådan att göra arbetslivet rejält. Utan tillräckliga ändringar i lagstiftningen fortsätter missbruket av nollavtal som förut och med talet om redlighet och spelregler sopar man bara problemet under mattan, avslutar Malinen.