Pro stöder klimatstrejkrörelsen | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro stöder klimatstrejkrörelsen

20.9.2019 kl. 14:50
|

Fackförbundet Pro stöder klimatstrejkande unga och uppmuntrar sina medlemmar till klimatåtgärder. Finland behöver en effektiv klimatpolitik, med vilken man kan bevara även människornas välbefinnande.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pro stöder klimatstrejkande unga och uppmuntrar sina medlemmar till klimatåtgärder. Finland behöver en effektiv klimatpolitik, med vilken man kan bevara även människornas välbefinnande. Var och en av oss kan göra något för klimatet: vi kan ta upp klimatet till diskussion på arbetsplatsen och ta initiativ som hjälper att minska utsläppen. Mera tips för att delta i klimatstrejkdagen kan du läsa i Sitras blogg.

Kom för att lyssna och diskutera om klimatförändringen och avvärjningen av den på vår tillställning avsedd för Pros medlemmar och vänner. Under kvällen hör vi inlägg om naturens mångfald, cirkulär ekonomi och matsvinn. Samtidigt funderar vi i grupper på hurdana konkreta åtgärder vi i Pro och också andra deltagare kan göra för att stävja ändringen i klimatet. Tillställningen ordnas 17.10.2019 i Pros kontor i Helsingfors. Läs mer här och ta en kompis med dig.

Den internationella klimatstrejk-åsiktsyttringen arrangeras 27.9.2019.