Pros certifikat i bra ledarskap söker samarbetspartners | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros certifikat i bra ledarskap söker samarbetspartners

2.10.2014 kl. 15:10
|

Fackförbundet Pro har startat ett projekt för certifikat i bra ledarskap. Certifikatet utnyttjar förbundets omfattande material från arbetsmarknadsundersökningarna.

 

Målet för certifikatet i bra ledarskap är att fästa uppmärksamhet vid bra ledarskap och arbetskultur på arbetsplatserna och via det förbättra arbetshälsan och produktiviteten på finländska arbetsplatser.

Certifikatet grundar sig på utnyttjande av förbundets omfattande forskningsmaterial, nätverkande och samarbete med företag och andra intressentgrupper.

Pros omfattande arbetsmarknadsundersökning används

För certifikatet i bra ledarskap utnyttjas resultaten för Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning.

Pro har sedan år 2008 undersökt sina medlemmars arbetsförhållanden med en arbetsmarknadsundersökning som görs två gånger per år. Med den omfattande enkäten som riktas till medlemmarna undersöks bland annat medlemmarnas löner, arbetstider, arbetshälsa, anställningsformer och arbetets natur. Antalet respondenter har i medeltal varit mer än 10 000 per enkät.

Undersökningen ger en mångsidig och pålitlig bild av det finländska arbetslivet för de utbildade proffsens del– speciellt om Pro-medlemmarnas ställning och erfarenheter av arbetshälsa.

Mer förståelse om ledarskap och arbetskultur

Certifikatet i bra ledarskap är ett sätt att använda den arbetslivskunskap som finns i Pro och samtidigt öka parternas förståelse för faktorer i anslutning till ledarskap och bra arbetskultur. Samtidigt vill Pro sporra till utveckling där det finns sådant som behöver utvecklas.

För medlemmar och förtroendevalda fungerar certifikatet som ett redskap för intressebevakning och utvecklingsverksamhet på arbetsplatsen. I bästa fall leder certifikatet till åtgärder som främjar arbetshälsa och ökar medlemmarnas tillfredsställelse med sitt arbete, arbetsförhållanden och arbetsplats.

För företagen erbjuder certifikatet i ledarskap information som inte fås på annat håll. På basis av certifikatets resultat kan företaget identifiera utvecklingsutmaningar för sin verksamhet. Samtidigt vill Pro utdela förtjänat beröm till de företag som lyckats bra med gott ledarskap och positiv arbetskultur.

Som bäst kartlägger man samarbetspartners för projektet om certifikat i bra ledarskap.

Ytterligare information om projektet: Markku Palokangas, direktör, markku.palokangas(at)proliitto.fi

Ytterligare information om Pros arbetsmarknadsundersökning: Petri Palmu, forskare, petri.palmu(at)proliitto.fi

Pro samarbetar med projektet Arbetsliv 2020: http://www.arbetsliv2020.fi/sv

Pro Nyheter/Katri Kangas
Översättning Susanne Paetau