Pros Malinen: Vi ska inte gå med på slavarbete | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros Malinen: Vi ska inte gå med på slavarbete

19.5.2017 kl. 10:00
|

Finlands regering har tagit tag i en gammal idé om att ”staten ska betala lönerna” och föreslår att långtidsarbetslösa ska arbeta i företag med arbetslöshetsstöd. – Det här går för långt. Regeringen vill förnedra arbetslösa och tvinga människor att bli gratis arbetskraft. Det här ska vi absolut inte godkänna, konstaterar ordförande Jorma Malinen från Pro. Pro kallar alla finländska fackförbund med för att motsätta sig regeringens oansvariga sysselsättningspolitik.

Pro Nyheter/Pros pressmeddelande 18.5.2017

Om du är arbetslös kan du tvingas arbeta i företag ett halvt år med arbetslöshetsstöd. Enligt Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen går vår regerings nyaste förslag till arbetslivsförsök i helt fel riktning.

– Om man kan få en arbetslös i arbete gratis, då skulle det löna sig att sparka de fastanställda och ta in gratis arbetskraft. Om försöket fortgår skrotar det den normala lönenivån och kollektivavtalen. En snedvridning av arbetsmarknaden med gratis arbetskraft är helt oansvarig politik av regeringen. Tydligen har regeringen bestämt sig för att fira Finlands hundraåriga självständighet genom att återföra den finländska arbetsmarknaden hundra år bakåt i tiden.

– Vad leder gratisarbete slutligen till? Vad händer med skatteintäkterna och hållbarhetsgapet i Finland om staten börjar betala det här nya företagsstödet? Har staten faktiskt råd att betala lönerna för företagen?

–  Om regeringen genuint vill främja sysselsättningen, borde man kunna använda arbetslöshetsunderstödet som lönestöd för att möjliggöra sysselsättning. Så får de som sysselsätts också arbetspension intjänat åt sig. Pro understöder fiffiga åtgärder för att råda bot på långtidsarbetslösheten, men i det här förslaget finns inget fiffigt. Med regeringens proposition skapas en ny klass på arbetsmarknaden, med människor som cirkulerar från ett gratisarbete till ett annat.

Sex månader i företag med arbetslöshetsstöd

Regeringen tänker testa i fem kommuner ett nytt så kallat arbetslivsförsök, som riktar sig till långtidsarbetslösa.

Den arbetslösa som deltar i försöket skulle arbeta med arbetslöshetsstöd i högst ett år antingen i kommunen eller i ett privat företag.

Av försöksperioden skulle den arbetslösa kunna arbeta högst sex månader i ett företag.

Man begränsar inte i detalj sättet att förverkliga försöket, men förutom arbete ”skulle det i arbetslivsprövningen alltid ingå handledning och träning för personen, som kommunen ordnar”, konstateras det i regeringens proposition.

Arbetslivsprövningens längd skulle kunna vara minst fyra och högst åtta timmar per dag och högst fem dagar i veckan. I praktiken är begränsningarna sådana att de möjliggör en full arbetsvecka och begränsar sålunda inte användning av gratis arbetskraft annat än att det gäller för viss tid.

–  För tillfället använder finska staten 6 miljarder euro i året på kostnader för arbetslösheten. Om staten skulle betala alla löntagares löner, skulle det kräva 70 miljarder euro per år. Av vad skulle det här finansieras, frågar Malinen.

Pro kallar alla finländska fackförbund med för att motsätta sig regeringens proposition som underkuvar och förnedrar arbetslösa.

–  En sådan här politik är på intet sätt i enlighet med ett välfärdssamhälles värderingar, avslutar Malinen.

 

Länk till regeringens proposition.