Pros telefontjänst betjänar enligt jultider | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros telefontjänst betjänar enligt jultider

21.12.2017 kl. 13:16
|

Pros telefontjänst betjänar under julens mellandagar 27–29.12 klockan 9–13. Också Arbetslöshetskassan Pros telefonväxel betjänar begränsat under julveckan.

Pro Medlemstjänster

Fackförbundet Pros telefonlinjer till jouren i medlemsärenden, arbetsgivarnas inkassering och i anställningsfrågor är öppna under julen 27–29.12 klockan 9–13. Också Arbetslöshetskassan Pros telefonväxel har samma betjäningstider.

Betjäningsnumret för arbetsgivarnas inkassering av medlemsavgifter 09 1727 3390 är helt stängd 27–28.12.

Pro betjänar per telefon

På Pro-medlemmarnas frågor angående anställningsförhållanden svaras det på nummer 09 1727 3442.

Råd ges om medlemskap och medlemsförmåner på nummer 09 1727 3440.

Arbetsgivarna får information om inkassering på nummer 09 1727 3390.

Handlar ditt ärende om anställningsförhållandets krumbukter?

I anställningsärenden kan du istället för att ringa lämna begäran om service i Proplus, proplus.fi > Työelämä > Be om service eller lämna kontaktbegäran med blanketten för meddelande om anställningsproblem.

Vill du fråga om medlemskap eller förmåner?

I medlemsärenden kan du sända e-post till adressen jasenasiat@proliitto.fi eller lämna begäran om service i Proplus,  proplus.fi. > Jäsenyys ja jäsenedut> Begäran om service. 

E-post om arbetsgivarnas inkassering

I ärenden gällande arbetsgivarnas inkassering kan du sända e-post till adressen ta-perinta@proliitto.fi.