Representantskapet har betydelse | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Representantskapet har betydelse

2.3.2020 kl. 15:03
|

Kandidaterna i Pros representantskapsval nomineras nu. Av det nya representantskapet önskas framför allt att det återspeglar medlemmarna.

Text: Pi Mäkilä | Översättning: Susanne Paetau

Pros representantskapsval hålls igen i början av hösten, då Pro-medlemmarna väljer hundra beslutsfattare till representantskapet och högst hundra suppleanter.  Av det nya representantskapet önskas framför allt att det återspeglar medlemmarna, med mångsidiga synsätt och erfarenheter.

Enligt representantskapets ordförande Osmo Salo lönar det sig att ställa upp som kandidat om man vill påverka förbundets verksamhet och framtid.

– Alla slags synsätt hur organisationen borde utvecklas i framtiden är välkomna, säger han.

Högsta beslutande organet

Representantskapet är Pros högsta beslutande organ, så de som väljs till representantskapet har genuint inflytande. Representantskapet väljs vart fjärde år.

– De som väljs till representantskapet kan inverka på allt från strategi till sådant som ansluter sig till förbundets verksamhet. Representantskapet ger styrelsen i uppgift att förverkliga förbundets strategi och dessutom fattar det beslut om Pros budget, berättar Pros organisationschef Pasi Nieminen.

De som väljs till representantskapet kan inverka på allt från strategi till sådant som ansluter sig till förbundets verksamhet

De som väljs till representantskapet kan dessutom påverka bland annat förbundets medlemsavgifter.

– Det är bra om den som väljs till representantskapet har motivation och vilja att påverka saker, fortsätter Osmo Salo.

Salo påpekar att representantskapet företräder som bäst ett genomsnitt av Pros medlemskår.

– En vid åldersfördelning är till fördel, så vi önskar kandidater i alla åldrar. Det är viktigt att också unga är med och fattar beslut som inverkar långt in i framtiden, säger Salo.

Representantskapet sammanträder två gånger i året

Man kan bli kandidat i representantskapsvalet genom Pros föreningar och valmansföreningar. Dessa nominerar kandidater till valet. Kandidatnomineringsblanketten sänds till förbundet senast den 9 april.

Det nya representantskapet sammanträder första gången i november i år. Samtidigt väljer det ordförande för representantskapet samt ny styrelse för Pro.

Obligatoriska möten för representantskapet hålls två gånger per år.

Trots inflytande behöver det inte vara tidskrävande att höra till representantskapet

– Representantskapet sammanträder på våren och hösten till två dagar långa möten. Det gamla representantskapet hinner sammanträda ännu en gång nu i vår.  Varje Pro-medlem som arbetar eller står till arbetsmarknadens förfogande kan ställa upp som kandidat, säger Nieminen.

Trots inflytande behöver det inte vara tidskrävande att höra till representantskapet.

– De olika sektorgrupperna går dock igenom aktuella frågor före och efter mötena. Om man inte kan delta i det ordinarie mötet, kommer suppleanterna på plats.  Suppleanter behövs också om den ordinarie ledamoten lämnar representantskapet mitt under perioden, för representantskapets maktbalans får inte ändra, förtydligar Nieminen.

Varje röst inverkar

Representantskapsvalet hålls som direkt medlemsval. Att rösta är ett direkt sätt att påverka, för rösten går direkt till kandidaten.

– Det lönar sig att rösta på en sådan person i valet som driver för en själv viktiga frågor, tipsar Pasi Nieminen.

Också Osmo Salo påminner att röstande är en direkt påverkningskanal till Pros verksamhet.

– Det lönar sig absolut att använda eget inflytande och sin rösträtt. Genom att rösta påverkar man intressebevakningen såväl nu som i framtiden, säger Salo.

Det lönar sig absolut att använda eget inflytande och sin rösträtt. Genom att rösta påverkar man intressebevakningen såväl nu som i framtiden

Pros revisor Kai Salli från revisionsbolaget KMPG berättar att representantskapet har verkliga möjligheter att påverka förbundets verksamhet.

– Representantskapet är förbundets högsta beslutande organ. Representantskapets uppgift är bland annat att godkänna verksamhetsplan och budget.

Salli har länge varit Pros revisor och känner därför bra till Pros verksamhet.

– Som revisor är det likväl inte min uppgift att på något sätt granska representantskapet, utan det är representantskapet som väljer revisorn. Då jag deltagit i mötena har min roll varit att representantskapet konstaterar att revisorn är närvarande. Dessutom kan representantskapet ställa frågor till revisorn, säger han.

Salli poängterar att speciellt styrelsen som Pros representantskap väljer har betydelse.

– Pro har till exempel mycket placeringar och styrelsen bestämmer vart de här pengarna placeras, säger han.

Pros representantskapsval

Till representantskapet och styrelsen kan väljas medlemmar i förbundet som är i arbetslivet eller står till arbetsmarknadens förfogande. Kandidater kan nomineras av förbundets medlemsföreningar och av självständiga valmansföreningar. Minst tjugo röstberättigade medlemmar i samma sektor kan bilda en valmansförening.

Kandidatnomineringen börjar 2.3.2020 och upphör 9.4.2020. Valet hålls i månadsskiftet augusti/september 2020.

Föreningarna bör i kandidatnomineringen beakta sina egna stadgar.

Totalt väljs det till representantskapet hundra ordinarie ledamöter som fördelas mellan sektorerna så att industrisektorn har 28, ict- och kommunikationssektorn 15, finanssektorn 13, servicesektorn 22 och offentliga sektorn 22 ledamöter.

det lönar sig att redan nu granska de egna kontaktuppgifterna i Proplus eller via Pros mobilapplikation och uppdatera dem så de är i skick, så att det är möjligt att rösta i valet. Du kan läsa mer om valet genom att logga in till Proplus > Pro Dokumenttipankki > Representantskapsvalet 2020.