Resetiden är del av fredagens åsiktsyttring | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Resetiden är del av fredagens åsiktsyttring

30.1.2018 kl. 17:07
|

Politisk manifestation preciserades till arbetsstridsåtgärd, för förbundet vill trygga de medlemmars ställning som deltar i åsiktsyttringen.

Pro Nyheter

 Fackförbundet Pro deltar den 2 februari i åsiktsyttringen mot aktiveringsmodellen. Manifestationen ordnas på fredag klockan 11–13 på Senatstorget i Helsingfors.

– Många Pro-medlemmar reser till Helsingfors för att delta i manifestationen. För att de ska kunna vara borta från arbetet också resetiden, meddelade förbundet i dag om politisk arbetsstridsåtgärd till arbetsgivarförbunden och riksförlikningsmannen, berättar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Fackförbundet Pros styrelse beslöt att Pro-medlemmarna kan delta i den politiska arbetsstridsåtgärden, som börjar 2.2.2018 klockan 06 och upphör vid samma tid följande morgon.

Beslutet gäller inte de branscher där det råder villkorlig arbetsfredsplikt. Det gäller dem som omfattas av kollektivavtalen för tjänstemännen och de tekniska tjänstemännen i mediebranschen.

Vad är det för fel med sysselsättningspolitiken?

– Pros styrelse är mycket oroad över riktningen för vår regerings sysselsättningspolitik. I åsiktsyttringen är det fråga om sysselsättningspolitiken i vidare betydelse än bara aktiveringsmodellen och lagen om att tvinga till jobbsökning. Från landets regering har det redan uttalats att man som följande skulle ta sig an de allmänt bindande kollektivavtalen och att man vill att lönerna flexar neråt. Vi är med och motsätter oss den här politiken på Senatstorget, säger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

Den så kallade aktiveringsmodellen, som regeringen förberett och riksdagen godkänt, kapar 4,65 % av arbetslöshetsdagpenningen om den arbetslösa inte hittat arbete för 18 timmar under en månad. Modellen behandlar arbetslösa orättvist till exempel på områden där det inte finns arbetsplatser och man inte kan påverka den egna sysselsättningen.

I kommande ändringar av arbetslöshetsskyddet lurar ännu arbets- och näringsministeriets så kallade modell om obligatorisk jobbsökning som eventuellt träder i kraft den 1 augusti 2018. Den skulle förplikta arbetslösa att söka 12 arbetsplatser under en tid på tre månader och varje vecka rapportera om sökningen.

Är åsiktsyttringen laglig?

Grundlagen garanterar arbetstagarna rätt att uttrycka sin åsikt. Med manifestationen som arrangeras vill man påverka samhälleligt beslutsfattande. Åsiktsyttringen riktar sig inte mot enskild arbetsgivare eller kollektivavtalet. Pro har meddelat om arbetsstridsåtgärden till riksförlikningsmannen och arbetsgivarförbunden.

Hur förverkligas åsiktsyttringen?

Närmare om sättet att förverkliga åsiktsyttringen bestäms på arbetsplatsen.

Om det finns förtroendeman på arbetsplatsen, är det bra att diskutera om saken tillsammans. Förtroendemannen meddelar arbetsgivaren om tiden för deltagande i åsiktsyttringen, när man avlägsnar sig från arbetsplatsen. Antagandet är att Pro-medlemmarna avlägsnar sig från arbetet. Det är inte tillåtet att samla in namn på listor.

Om det inte finns förtroendeman på arbetsplatsen, är det artigt att själv meddela då man går från arbetet. Åsiktsyttringen införs i arbetstidsbokföringen med det system för observation av arbetstiden som används, det vill säga man stämplar till exempel ut sig med klockkort. Arbetsgivaren behöver inte betala lön för tiden för åsiktsyttringen.

Eftersom det är fråga om en politisk åsiktsyttring har varje medlem rätt att själv bestämma om sitt deltagande i åsiktsyttringen. Pros styrelse uppmuntrar medlemmarna att delta.