Sommarjobbarinfon kontaktades över 550 gånger– under vintern stöd från förbunden | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Sommarjobbarinfon kontaktades över 550 gånger– under vintern stöd från förbunden

3.9.2014 kl. 10:44
|

Löntagarcentralorganisationernas gemensamma Sommarjobbarinfo kontaktades i sommar fler gånger än förra sommaren. FFC, STTK och Akava påminner att det lönar sig att gå med i ett fackförbund redan under studietiden.

Det lönar sig att höra till ett fackförbund fastän arbetet vid sidan av studierna skulle vara bara på deltid.

– Löntagarorganisationernas gemensamma Sommarjobbarinfo har slutat för i sommar, men medlemmarna får juridisk rådgivning och stöd året om från förbunden. Man kan ansluta sig till förbunden även som studerandemedlemmar, konstaterar sommarjobbarrådgivaren Sini Siikström.

För många muntliga avtal

Största delen av arbetsgivarna som har sommarjobbare fungerar ansvarsfullt och erfarenheten av arbetslivet som de erbjuder ungdomarna är värdefull. Ett oroväckande drag är ändå att muntliga avtal och nollavtal är vanliga vid sommarjobb.

– Nästan en femtedel av dem som tog kontakt med rådgivningen uppgav att han eller hon arbetade med muntligt avtal. En ännu större andel hade ingått nollavtal. I de här fallen gavs arbetsskiftsförteckningen ofta sent och skift ställdes in med korta varseltider i strid med lag eller kollektivavtal, berättar Siikström.

Då risken är att timmarna blir noll, vågar den unga inte diskutera med arbetsgivaren om olägenheterna i arbetet.

– Problemen hopade sig ofta och hade sina rötter i skedet då arbetsavtalet ingicks. Då den unga ringde om en sak, visade det sig att det fanns mycket annat att utreda. Den unga hade fått en annan uppfattning om anställningsförhållandet vid arbetsintervjun eller så hade han eller hon inte förstått betydelsen av anställningsvillkoren vid undertecknandet av arbetsavtalet. Det kunde hända att det inte hade överenskommits om centrala villkor som arbetstid och lön.

Råd också till närstående och arbetsgivare

Enligt Siikström är det omöjligt att säga om arbetsgivaren visste om bestämmelserna i lag och kollektivavtal eller om man försökte överföra företagarrisken på den unga och utnyttjade hans eller hennes okunskap.

Ungdomarna känner bra till Sommarjobbarinfon, som fungerade för tionde sommaren. Kontakterna ökar årligen. Den gångna sommaren kontaktades rådgivningen fler än 550 gånger, föregående sommar drygt 520.

Sommarjobbarinfon används också av ungdomarnas närstående och mindre arbetsgivare. Mest frågas det om löner, arbetstider, lönetillgodohavanden och avslutande av anställningsförhållandet i förtid.  

Som studerandemedlem i Pro?

De som studerar på heltid för examen kan ansluta sig till Pro som studerandemedlem. Studerandemedlemmarna betalar medlemsavgift till Pros studerandeförening och till Arbetslöshetskassan Pro. Medlemsavgift betalas bara för de månader man arbetar.

Studerandemedlemmarna har samma förmåner som de övriga medlemmarna. Pros studerandeförening har likväl ingen plats i förbundets högsta beslutande organ, representantskapet.

Läs mer om studerandemedlemskap i Pro: Bli studerandemedlem

Pro Nyheter / Katri Kangas / källa: STTK
Översättning Susanne Paetau