Viktigt att någon företräder arbetstagarna | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Viktigt att någon företräder arbetstagarna

17.10.2017 kl. 10:58
|

Som arbetarskyddsfullmäktig får man en inblick i hur allt fungerar och har också möjligheten att påverka både stora och små frågor på arbetsplatsen. Enligt arbetarskyddsfullmäktig Nina Forsman är det ett givande uppdrag.

 

ProStoori | Text: Michaela von Kügelgen | Verna Julkunen, översättning Susanne Paetau

Snart är det dags att välja arbetsplatsernas arbetarskyddsfullmäktige. De representerar arbetstagarna i samarbete med arbetsgivaren och behandlar frågor om bland annat arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga.

På arbetsplatser med minst tio arbetstagare måste arbetstagarna utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare. Tjänstemän har rätten att välja en egen arbetarskyddsfullmäktig samt två ersättare. I praktiken betyder det att arbetsplatser kan ha en arbetarskyddsfullmäktig som representerar hela personalen eller två skilda: en för arbetstagarna och en för tjänstemännen.

Nina Forsman från Jakobstad har de senaste sex åren representerat 28 tjänstemän.

– Det mest givande är att få en större inblick i hur allt fungerar och att faktiskt kunna se små förändringar på ett tydligare sätt, berättar Forsman som sedan tio år tillbaka arbetar vid OSTP i Jakobstad.

Åtgärdar problem tillsammans

OSTP:s quality specialist Nina Forsman är ett positivt undantag – bara hälften av de arbetsplatserna med en förtroendeman från Pro har en arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemän. Önskemålet från fackets sida är att fler arbetsplatser skulle ha representation också för tjänstemännen.

För tjänstemän ser belastningen på arbetsplatsen ofta annorlunda ut än för arbetarna.

– Det handlar mer om stress än om fysiska problem. Men eftersom det är mjuka värden så kan de vara problematiska att få gehör för, att få arbetsgivaren att förstå att det faktiskt är riktiga problem och lika viktigt som allt annat, säger Forsman.

Hon berömmer ändå gruppen och säger att konkreta problem, såsom mögel och luftfuktighet, ofta tas itu med fort med hjälp av mätningar. Enligt Forsman är det otroligt viktigt att det finns någon som företräder arbetstagarna och de frågor som är viktiga för dem.

– På många företag står arbetsgivarens intressen högst upp och då är det desto viktigare att det finns någon som representerar arbetstagarna och kan få en inblick i det som pågår och kunna påverka, säger Forsman.

”Finns bra grundkurser att gå”

Intresset för att ställa upp som arbetarskyddsfullmäktig varierar, men överlag kunde det finnas ett större sug för uppdragen påminner man från facket. Nina Forsman blev intresserad för att hon ville ha nya utmaningar och säger själv att hon lärt sig mycket under de gångna sex åren.

– Det här är inga svåra grejer och facket har bra grundkurser som man kan gå. Man sitter inte ensam med de här frågorna. Jag har ett bra samarbete med förtroendemannen och får stöd vid behov, vilket så klart underlättar mitt uppdrag.

Enligt henne skulle sämsta möjliga alternativ vara att ingen ställer upp och ingen därmed heller skulle väljas.

– Om man alls är intresserad av sin omgivning och sina medarbetare och vill ha något att säga till om ska man absolut ställa upp, säger Forsman.

För henne är möjligheten att kunna påverka arbetstagarnas vardag det viktigaste.

– Det känns bra att kunna göra något för att bidra.

Det viktigaste är att man har intresse för arbetsgemenskapens ärenden

Roll enligt person

 För tjänstemännen accentueras sådant som ansluter sig till ork, stress och hantering av arbetstid. Arbetarskyddsfullmäktigen borde kunna förutse vad som sannolikt blir problem på den egna arbetsplatsen, oberoende om det är fråga om osakligt bemötande eller arbetsolycksfall. Annars behöver man inte vara någon undergörare, säger Pros arbetsmiljöexpert Tarja Korkalainen.

– Arbetarskyddsfullmäktigen bör skaffa sig grundläggande kunskap om lagstiftning i anslutning till arbetarskyddsuppgifterna och utbilda sig på kurser som förbundet ordnar. Det viktigaste är ändå att man har intresse för arbetsgemenskapens ärenden och vill att saker och ting sköts fiffigt och rättvist, summerar Korkalainen.

Arbetarskyddsval ska ordnas under tiden 1.11–31.12.2017. Valanvisningar finns i Proplus.