Arbetshälsoprojekt ledde till bra resultat på arbetsplatser i teknologiindustrin | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetshälsoprojekt ledde till bra resultat på arbetsplatser i teknologiindustrin

12.12.2018 kl. 15:13
|

Arbetshälsan förbättras klart och mätt med flera mätare då företag och personal satsar på att tillsammans utveckla verksamheten. – Verksamhetsmodellen för gemensamt utvecklingsarbete på arbetsplatsen och utveckling av samarbetet bygger upp förtroendet samt förbättrar arbetshälsan och produktiviteten, berättar utvecklingschef Roni Jokinen från Fackförbundet Pro.

Pro Nyheter / Källa: Pressmeddelande av arbetsmarknadsparterna i teknologiindustrin 11.12.2018

Arbetshälsan förbättras klart och mätt med flera mätare då företag och personal satsar på att tillsammans utveckla verksamheten. Det här syns klart till exempel i de företag som deltagit i teknologiindustrins projekt Työkaari kantaa. Som bäst har sjukfrånvaron halverats och olika flexibla arbetstider togs i bruk i omfattande utsträckning.

Työkaari kantaa är ett gemensamt projekt för arbetsmarknadsparterna i teknologiindustrin, som pågått i drygt två år. Över tusen representanter för ledning och personal på olika håll i landet har deltagit i utbildning. Målsättningen är att förbättra arbetshälsan, förlänga arbetskarriärerna och samtidigt en bra utveckling av produktiviteten.

Utvecklingschef Roni Jokinen från Fackförbundet Pro, som hör till projektets ledningsgrupp, berättar att projektet förbättrat samarbetet och dialogen i företagen, såväl mellan personalgrupperna som mellan ledningen och personalen.

– Verksamhetsmodellen för gemensamt utvecklingsarbete på arbetsplatsen och utveckling av samarbetet bygger upp förtroendet samt förbättrar arbetshälsan och produktiviteten. Med hjälp av projektet har man kunnat införa verksamhetssätt för att göra saker tillsammans även i arbetsplatsernas vardag.

Ledning, arbetstidsarrangemang och kunnande förbättrades

Projektets färska resultat visar att chefsarbetet och ledningen förbättrades i över 40 % av företagen som deltog i projektet. Nästan 60 procent av företagen berättade att arbetstidsarrangemangen nu bättre motsvarar personalens och företagets behov. Likaså nästan 60 procent av företagen rapporterade att de bättre kan skräddarsy uppgifter enligt anställdas arbetsförmåga. Det skedde även en klar förbättring i personalens kompetens.

– I projektet gick man tillväga så att man först tillsammans utredde utvecklingsobjekt på arbetsplatserna och därefter avancerade ledningen och personalen systematiskt mot målet. Resultaten för arbetshälsa tog ett skutt och var desto bättre ju mer man satsade i företaget. Också produktiviteten och arbetets kvalitet förbättrades, summerar projektets utvecklingschef Kirsi Mäkelä från Teknologiindustrin rf.

Projektets löntagarorganisationer, det vill säga Fackförbundet Pro, Industrifacket och De högre tjänstemännen YTN ger likaså erkänsla för arbetet som gjorts i företagen.

Långsiktigt arbete belönas

I januari börjar ett fortsättningsprojekt Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia. Dess målsättningar är långt de samma som i projektet som slutar, men arbetslivets omvälvning och utveckling av produktiviteten syns mer än tidigare i utbildningens innehåll. Företagen kan som bäst anmäla sig till projektet.

– Bra resultat förutsätter ett planmässigt grepp och bra samarbete. Det finns inga hokus pokus-metoder, utan det behövs långsiktigt arbete, bra dialog och äkta samarbete. Som bäst är samarbete just det här, poängterar löntagarorganisationerna.

Från löntagarsidan hör Juha Pesola från Industrifacket, Roni Jokinen från Pro och Hannu Takala från YTN till projektets ledningsgrupp. Från Teknologiindustrin hör Jarmo Päivä till ledningsgruppen utöver Kirsi Mäkelä.

Työkaari kantaa-projektet har fått finansiering från organisationer och Europeiska socialfonden via social- och hälsovårdsministeriet.

Läs mer om resultaten för Työkaari kantaa-projektet i publikationen Työhyvinvoinnin tekoja teknologiateollisuuden työpaikoilla.