DNA ger mor- och farföräldrar en vecka ledigt | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

DNA ger mor- och farföräldrar en vecka ledigt

6.2.2017 kl. 16:26
|

Om DNA:s arbetstagare blir mormor eller farfar år 2017, får hon eller han en vecka ledighet med lön. – Bland personalrepresentanterna fick förslaget ett gott mottagande redan i förväg, berättar huvudförtroendemannen.

Pro Nyheter

Teleoperatören DNA tar i användning ledighet för mor- och farföräldrar. Om DNA:s arbetstagare blir mormor, farmor, morfar eller farfar år 2017, får hon eller han en vecka ledighet med lön.

– Toppen grej. Vi är förväntansfulla hur ledigheten kommer igång och hur mycket människorna utnyttjar den, berättar huvudförtroendeman Mika Oja från DNA.

DNA är med i Väestöliittos projekt Perheystävällinen työpaikka. Projektet lockade fram olika förslag av personalen och arbetsgivaren inspirerades att förverkliga dem.

– Bland personalrepresentanterna fick förslaget ett gott mottagande redan i förväg. Förmånen omfattar också hyrda arbetstagare, berättar huvudförtroendemannen.

Under ledigheten intjänas semester

Hur många personer som ledigheten för mor- och farföräldrar omfattar vet man inte riktigt på DNA. Av företagets anställda är var tredje 46-åring.

Alla som blir mor- eller farförälder år 2017 och framåt kan använda förmånen.

Under ledigheten för mor- eller farföräldrarna intjänas semester, för det är avlönad arbetstid. Om ledigheten överenskoms med arbetsgivaren minst en månad före den tilltänkta ledigheten.

– Man kan bli ledig genast från början av anställningsförhållandet, det vill säga förmånen beror inte på anställningstiden, berättar huvudförtroendeman Mika Oja.

Mor- och farföräldraledigheten gäller också dem som får barnbarn via adoption. Man kan använda förmånen en gång under arbetskarriären.

– Vi funderar också på annan familjevänlig praxis, det här var nu den första som togs i bruk, konstaterade Mika Oja.

Arbetstiden flexar

Familjevänlig praxis underlättas också av distansarbete och flexibel arbetstid, som på olika sätt prövats på DNA sedan år 2015. Hösten 2016 utvidgades distansarbetet till att omfatta alla arbetsorter och hela kundservicen.

– Tidigare var det ett visst antal i kundservicen som samtidigt kunde arbeta på distans. Nu utökas det här antalet. De är till nytta för dem med familj och speciellt dem som har en lång arbetsresa.

Möjligheterna till distansjobb påverkar alla arbetstagare.

– Familjerna är inte bara barnfamiljer, påpekar Mika Oja.