Fyra veckors semester trots sjukfrånvaro | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Fyra veckors semester trots sjukfrånvaro

8.11.2018 kl. 10:58
|

Enligt regeringens proposition skulle arbetstagaren få fyra veckors semester trots sjukfrånvaro. Pro anser att ändringen är bra.

Pro Nyheter

Semesterlagen förnyas i april nästa år. Regeringen föreslår åt riksdagen att arbetstagare som är på lång sjukledighet har rätt till fyra veckors semester trots frånvaro på grund av sjukdom eller rehabilitering.

– Vi anser att ändringen med vilken man tryggar rätten till fyra veckors minimisemester för den som länge varit frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller medicinsk rehabilitering är bra, berättar Pros jurist Pia Ahonen.

Extra dagar till semestern för tiden för sjukledighet

I propositionen föreslås att till semesterns tillfogas som kompletterande element extra lediga dagar för sjukledighetstiden. Arbetstagaren skulle få extra dagar till den del som semester intjänats under 24 dagar på grund av sjukfrånvaro eller medicinsk rehabilitering. I det här fallet skulle semestern alltså också bestå av extra dagar.

För de extra lediga dagarna skulle arbetstagaren ha rätt att få ersättning som motsvarar sin ordinarie eller genomsnittliga lön.

Om arbetstagaren under semesterkvalifikationsåret intjänat minst 24 semesterdagar, tillämpas inte bestämmelsen om extra lediga dagar.

Med lagändringen tryggar man tillämpningen av EU-domstolens rättspraxis och den kräver ännu riksdagens godkännande.

Arbetsoförmögen på semestern? På semester nästa semesterperiod

Om man varit tvungen att flytta arbetstagarens semester på grund av arbetsoförmåga, ska semestern också i fortsättningen ges under semesterperioden och vintersemestern innan nästa semesterperiod börjar.

Efter ändringen skulle en framflyttad semester kunna ges ännu under semesterperioden kalenderåret som följer på den ursprungliga semesterperioden och senast före slutet av ifråga varande kalenderår.