Identifiera utmattning i tid | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Identifiera utmattning i tid

27.9.2016 kl. 14:06
|

I går på jobbet bröt jag helt ihop. Jag satt en timme med händerna i famnen tills en arbetskamrat kom och frågade vad det är med mig. Jag tog taxi hem.

 

Arbetsutmattning utvecklas långsamt under långvarig arbetsstress. Först kommer stressymptom såsom sömnlöshet, ångest, huvudvärk, hudreaktioner. Sen tar krafterna helt slut och det blir stopp.

Forskningsprofessor Jari Hakanen intervjuade arbetsutmattade för sin doktorsavhandling:

– Arbetstagarna anpassar sig för mycket. Man står ut med kortvariga stressymptom.

Enligt Hakanen är det oroväckande att man under de senaste tjugo åren börjat se stress som något som hör till arbetet.

Enligt honom är det fråga om balans mellan arbetets krav och den kompensation man får för det. Trötthet och stress leder inte nödvändigtvis till arbetsutmattning om uppgifterna är lämpligt utmanande och sporrande, ledningen är god och man i arbetet får respons, uppskattning och en trevlig arbetsgemenskap.

Arbetsmiljöexpert Tanja Luukkanen från Pro räknade upp faktorer som får vågen att väga över till den andra sidan:

– Hjärnan belastas speciellt av fortlöpande brådska, tvång att hela tiden vara anträffbar, brist på påverkningsmöjligheter, starkt informationsflöde och svåra interaktionssituationer på jobbet.

Vissa sorters temperament och tankemodeller kan göra att personen lättare blir arbetsutmattad.

– Man ska inte kräva för mycket av sig själv och vara obarmhärtig, tillägger Luukkanen.

Hög tid att stanna upp

Nuförtiden orkar jag inte träffa någon på kvällar eller veckoslut. Jag går inte längre på gym och inte heller på fotograferingskursen, knappt till butiken.

En utmattad människa börjar småningom minska saker från sitt liv som tidigare var viktiga. Man tar avstånd till kunder och arbetskamrater och har inte heller energi att träffa människor på fritiden.

– Det är ett tydligt tecken på att det skulle vara hög tid att stanna upp, säger Jari Hakanen.

Arbetskamraterna är ivriga över det ena och andra. Jag märker att jag utdömer alla förslag på mötena och de andra har börjat se långt på mig.

Med tiden märks arbetsutmattning som cynism. I bakgrunden har funnits viljan att göra sitt arbete bra. Men om det finns för mycket arbete, räcker ingen tid till att ge ett tillräckligt bra resultat och kvalitet. Då försvinner arbetets glädje och upplevelsen av betydelsefullhet.

Text: Tiina Pelkonen
Översättning: Susanne Paetau

 

Om du är arbetsutmattad

  • Berätta för din chef om problemet.
  • Be förtroendemannen om stöd och råd.
  • Sök hjälp av företagshälsovården.
  • Stanna upp, vila och fundera i lugn och ro på vad du vill med ditt liv och arbetet.
  • Var vid behov i kontakt med förbundets ombudsmän.

Pro ordnar kurser om arbetshälsa, nu också på webben.

 

Arbetsutmattning eller depression?

Det finns en betydande skillnad mellan begreppen arbetsutmattning och depression, för bara depression klassas som en sjukdom. Om läkaren ordinerar sjukledighet på grund av arbetsutmattning, är den första bokstaven Z i diagnoskoden på sjukintyget. Den visar att Fpa inte nödvändigtvis betalar dagpenning, som arbetsgivaren ansöker om för den del av sjukfrånvaron som överstiger självrisken.

Arbetsutmattning har att göra med arbetet och arbetsmiljön. Därför ska den också skötas genom att i första hand ingripa i organiseringen av arbetet, arbetsatmosfären samt arbetsmängden och arbetsinnehållet. Objektet för vården av depression är den insjuknade personen.

Långvarig arbetsutmattning kan likväl leda till depression, som klassas som störning i den psykiska hälsan. Också depression kan leda till arbetsutmattning. Inom företagshälsovården kan man identifiera vilkendera det är fråga om och avgöra hur man börjar lösa problemet.