Om du blir sjuk på semestern | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Om du blir sjuk på semestern

1.4.2016 kl. 16:30
|

Lagen ändrade. Om arbetstagare blir sjuk under semestern kan semestern flyttas först efter sex dagars självrisk.

– Det här är en betydande försämring i arbetstagarens semesterrätt. Semestern är avsedd för vila och rekreation, inte för att ta igen sig efter sjukdom, olycksfall eller barnafödande, påpekar socialpolitiska experten Pauliina Juntunen från Pro.

Pro Nyheter

Semesterlagen ändrade. Om arbetstagaren blir sjuk under sin semester, har hen en självrisk på sex dagar, det vill säga sex dagar av semestern går till att vara sjuk. Först för fortsatta sjukdagar kan man be om att semesterdagarna framskjuts till senare tidpunkt.

– I och med lagändringen förbrukas det i fortsättningen semester också under den tid man är arbetsoförmögen och inte kan njuta av sin semester eller till fullo utnyttja fritiden den ger, belyser Fackförbundet Pros socialpolitiska expert och jurist Pauliina Juntunen.

Trots självriskdagarna garanteras alla arbetstagare minst fyra veckors semester, om det under kvalifikationsåret intjänats minst 24 vardagar semester.

Lagen ändrar 1 april. Den nya lagen gäller redan semestrarna sommaren 2016, eller alltså då man håller semester som intjänats under semesterkvalifikationsåret 1.4.2015–31.3.2016.

Arbetstagaren ska be arbetsgivaren att semestern framskjuts till den del som överstiger sex självriskdagar under arbetsoförmögenhetstiden. Arbetstagaren ska förete en pålitlig utredning om sin arbetsoförmögenhet, om arbetsgivaren ber om det.

– Begränsningen av rätten att flytta arbetsoförmögenhetsdagar under semestern, eller sex självriskdagar, stadgades för att minska arbetsgivarnas kostnader för semestrar, berättar Juntunen.

Semester till att vara sjuk, inte till att vila?

Riksdagen godkände i mars ändringen av semesterlagen, enligt vilken de första sex arbetsoförmögenhetsdagarna är självriskdagar då arbetstagaren blir arbetsoförmögen under semestern till följd av sjukdom, olycksfall eller barnafödande. De ger inte rätt att flytta semestern.

– Det här är en betydande försämring i arbetstagarens semesterrätt. Det är emot semesterns syfte att semesterdagar förbrukas då arbetstagaren är arbetsoförmögen. Semestern är avsedd för vila och rekreation och den upprätthåller sålunda för sin del arbetsförmågan. Meningen med semestern är inte att ta igen sig efter sjukdom, olycksfall eller barnafödande, påpekar socialpolitiska experten Pauliina Juntunen.

För bok över självriskdagarna

Många tycker att ändringen är en återgång till det gamla. Så är det, den nya semesterlagen hann vara bara ett år i kraft. Återgår vi nu till det förgångna?

– Såtillvida ja, att semester förbrukas igen även under arbetsoförmögenhet. Det som gör det besvärligt är att arbetstagaren själv måste vara vaken och hålla reda på när självriskdagarna gått, säger direktören för Fackförbundet Pros servicesektor Else-Mai Kirvesniemi.

Arbetsoförmögenhetstiden som räknas till de sex självriskdagarna kan ingå i såväl sommar- som vintersemester och också semester som hålls som enskilda semesterdagar.

Full sex dagars självrisk tillämpas då arbetstagaren intjänat semester minst fem veckor, det vill säga minst 30 dagar. För arbetstagare som under semesterkvalifikationsåret intjänat mer än fyra veckor, alltså mer än 24 dagar, men under fem veckor eller alltså under 30 dagar, kan det i semestern ingå högst så många arbetsoförmögenhetsdagar som arbetstagarens intjänade semester överstiger 24 dagar.

Så här fungerar det

Exempel 1: Personen har intjänat 30 semesterdagar och tar ut fyra veckor av dem under sommaren. Om hen blir sjuk under semestern, förbrukar 6 sjukdagar semester. Efter det ska hen genast be av arbetsgivaren att semestern flyttas om sjukdomen fortgår eller hen insjuknar senare under sommarsemestern eller vintersemestern.

Exempel 2: Om personen intjänat 24 dagar semester och blir sjuk under semestern, ska hen genast be om att semestern flyttas. Arbetstagaren har inte alls självriskdagar.