Tyst minut på byggarbetsplatser i dag | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro Nyheter

Byggarbetsplatserna inom byggindustrin tystnar fredagen den 28 april för att hedra dem som omkommit i arbetet. Byggarbetsplatserna ordnar en tyst minut enligt eget övervägande.

Den tysta minuten hedrar minnet av dem som omkommit i arbetsolyckor samt visar medkänsla med sörjande anhöriga, vänner och arbetskamrater.

År 2016 omkom totalt fyra personer i arbetsolycksfall i byggbranschen. Därtill sker det fortfarande olycksfall på byggarbetsplatserna, av vilka en del leder till bestående men och arbetsoförmåga.

Det är möjligt att höja nivån på arbetarskyddet. Byggnadsförbundet och Fackförbundet Pro deltar årligen tillsammans med andra aktörer i byggbranschen i en arbetarskyddstävling, där de tryggaste byggarbetsplatserna belönas.

Då sommaren närmar sig ökar arbetstakten på byggarbetsplatserna. Samtidigt anländer sommarjobbare och praktikanter. De känner inte alltid tillräckligt bra till arbetssäkerhetsriskerna.

– Arbetsledarna som hör till Pro har en viktig roll i introduktionen. Alla arbetstagare måste ta ansvar för att arbetskamraten hålls i skick, påminner ansvariga branschombudsmannen Jyrki Suihkonen.