Problem i anställnings- och tjänsteförhållandet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Problem i anställnings- och tjänsteförhållandet

I frågor om anställningsförhållande eller tjänsteförhållande får du hjälp av förtroendemannen på arbetsplatsen, branschombudsmannen i regionen, den ansvariga branschombudsmannen samt jouren i anställningsfrågor, tfn 09 17273 442 må–fr kl. 8.30–16.00 och jouren gällande tjänsteförhållanden (offentliga sektorn) 09 1727 3312.

Det lönar sig att utreda meningsskiljaktigheter som uppkommer på arbetsplatsen med den egna chefen. Be förtroendemannen till hjälp om lösning inte nås. Om det inte finns förtroendeman på arbetsplatsen, lönar det sig att kontakta regionkontoret eller någondera jouren i anställningsfrågor.

I ärenden angående anställningsförhållandet eller tjänsteförhållandet önskar vi att du använder blanketten för definiering av anställningsproblem, så att vi från början får de rätta uppgifterna och kan vara i kontakt med dig. 

Tjänsten är avsedd endast för Pros medlemmar. På blanketten bör alltid finnas medlemsnummer.

Då du sänder blanketten kan vi vara i kontakt med dig per telefon eller e-post. Genom att sända blanketten godkänner du vår dataskyddsbeskrivning.

Blankett för meddelande om problem i anställnings- och tjänsteförhållande till intressebevakningens jour

Om du vill kan du foga bilaga till meddelandet.