Jyväskylä | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+
  • +358 9 1727 3426
    +358 50 383 2934

    Bilbranschens arbetsplatser också i Kuopio och Villmanstrand samt södra Finland som vikarie till 31.12.2018. Mejeribranschens tekniker också i Östra Finland samt planerings- och konsultbranschen i Norra Karelens område.

Jyväskylä

Adress:
  • Kalevankatu 4
  • 40100 Jyväskylä
Kontaktuppgifter:
  • Tfn 09 172 731
  • Fax 014 676 060