Varför Pro? Kvartalsekonomins motkraft | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Varför Pro? Kvartalsekonomins motkraft

Rättvisa, mod, fosterländskhet och välvilja är hotade värden i en värld som eftersträvar snabbvinster, där den ekonomiska makten är ansiktslös och utan hemland.

 

På 2000-talet sviktar finländarnas känsla av trygghet och möjligheten att bygga sig ett bra liv försvagas. Rättvisan och modet att försvara vardagens hjältar – människor som arbetar – avmattas.

Kvartalsekonomins målsättningar har gjort arbetslivet till ett hårt ställe där uppsägning av en erfaren och samvetsgrann arbetstagare lyser som inbesparing i företagets delårsrapport. En ordentlig ersättning för utfört arbete och en välmående personal är dyra kostnader – inte företagets väg till framgång.

Tjänstemännen förbinder sig till sitt arbete, sin arbetsgivare och kompetens. Den oändliga brådskan och ökade arbetsmängden tröttar ut, belastar och tär på gränsen mellan arbetsdag och fritid.

Det behövs en motkraft mot kvartalsekonomin, en stark påverkare på arbetsmarknaden och i arbetslivet som förenar tjänstemännen, Fackförbundet Pro.

Vad för Pro? Som en medelstor finländsk stad

Pro är förbundet för utbildade proffs, med styrka som i en medelstor finländsk stad. Pro representerar 120 000 löntagare i bland annat landets mest betydelsefulla företag inom industrin och dess tjänster, finans samt ict och kommunikation.

Pro står på tjänstemannens sida och nära medlemmen på arbetsplatsen. Förbundet förhandlar fram nationella, allmänt bindande kollektivavtal och bland annat bestämmelser om minimilöner.

Pros medlemmar gör resultat

Tjänstemännen, cheferna och de sakkunniga i privata sektorn som Pro representerar är med och gör företagens resultat. Förbundet driver tjänstemannaproffsens sak.

Promedlemmarna arbetar bland annat i teknologiindustrin, byggnadsbranscherna, skogsindustrin, kemiska industrin och livsmedelsindustrin.

Medlemmar finns också inom telekommunikations- och energibranschen, i banker och finanskoncerner. De arbetar i finansieringsföretag, med penningbehandling och värdetransport samt i kreditupplysnings- och inkassobranschen.

Personer och föreningar kan ansluta sig som medlemmar i Pro.