Vi är Pro | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Vi är Pro

Pro – ett av de största fackförbunden i Finland.
Fackförbundet Pro är det största tjänstemannaförbundet i den privata sektorn och Tjänstemannacentralorganisationen STTK:s medlemsförbund.

Pro är en stark och ansvarsfull påverkare i det finländska arbetslivet och på arbetsmarknaden. Pros grunduppgift  är att förbättra utkomsten i olika livsskeden för  medlemmarna i den privata sektorn och för dem som utbildar sig för de branscherna, öka deras välbefinnande i arbetet och på fritiden samt förbättra utvecklings- och sysselsättningsmöjligheterna för dem.

Pros verksamhet grundar sig på ett brett medlemsfält och stabil ekonomi.

 • 110 000 medlemmar, av vilka 80 000 är på arbetsmarknaden (januari 2018)
 • Koncernens nettoförmögenhet är 151 miljoner euro (31.12.2016)
 • Personalen uppgår till 146 (januari 2018)
 • Ingår ungefär 60 kollektivavtal
 • 233 föreningar (januari 2018)
 • Hemort är Helsingfors, verksamhetsområdet hela Finland
 • Förbundets språk är finska och svenska
 • Förbundet är partipolitiskt obundet
 • Medlemsavgiften år 2018 är 1,4 % av skattepliktig inkomst, likväl högst 57 euro/månad.
 • Medlemsavgiften år 2019 är 1,25 % av skattepliktig inkomst, likväl högst 49 euro/månad.
 • Pros medlemsavgift är avdragbar i beskattningen.

Bekanta dig med våra stadgar.