Vi är Pro | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Vi är Pro

Pro – ett av de största fackförbunden i Finland.
Fackförbundet Pro är det största tjänstemannaförbundet i den privata sektorn och Tjänstemannacentralorganisationen STTK:s medlemsförbund.

Pro är en stark och ansvarsfull påverkare i det finländska arbetslivet och på arbetsmarknaden. Pros grunduppgift  är att förbättra utkomsten i olika livsskeden för  medlemmarna i den privata sektorn och för dem som utbildar sig för de branscherna, öka deras välbefinnande i arbetet och på fritiden samt förbättra utvecklings- och sysselsättningsmöjligheterna för dem.

Pros verksamhet grundar sig på ett brett medlemsfält och stabil ekonomi.

  • 110 000 medlemmar, av vilka 80 000 är på arbetsmarknaden (januari 2018)
  • Koncernens nettoförmögenhet är 151 miljoner euro (31.12.2016)
  • Personalen uppgår till 146 (januari 2018)
  • Ingår ungefär 60 kollektivavtal
  • 233 föreningar (januari 2018)
  • Hemort är Helsingfors, verksamhetsområdet hela Finland
  • Förbundets språk är finska och svenska
  • Förbundet är partipolitiskt obundet
  • Medlemsavgiften år 2018 är 1,4 % av skattepliktig inkomst, likväl högst 57 euro/månad.