Arbetslöshetskassan Pro | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetslöshetskassan Pro

Instruerar sina medlemmar i utkomstskyddsärenden. Betalar inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning.

Till Arbetslöshetskassan Pros sidor

PB 228 (Bottenhavsgränden 1A)
00181  Helsingfors
Telefon 09 1727 3444 vardagar klockan 9.0015.00
Fax 09 1727 3335

Chef för Arbetslöshetskassan Pro är Mervi Ruokola

Till Arbetslöshetskassan Pros webbplats

Pro-kassans e-tjänst

Är du medlem i JATTK-arbetslöshetskassan?

JATTK-työttömyyskassa
Sandviksstranden 13 
8. våningen
00180 Helsingfors
 
Telefonservice tfn 09 720 6820
ti och to kl. 9–11.30 
on kl. 12–14
asiakaspalvelu@jattk.fi 

E-tjänst

Är du medlem i JYTK?

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK
Stationskarlsgatan 4 
00520 Helsingfors 

kassa@jytk.fi
telefonservice tfn 020 690 069
må–fr kl. 9–11

Kontoret tfn 020 690 871 

E-tjänst

Är du medlem i Arbetslöshetskassan Statia?

Arbetslöshetskassan Statia
Banmästargatan 11 
00520 Helsingfors 

toimisto@statia.fi 
Telefonservice tfn 020 728 9780  
Ärenden om medlemskap tfn 020 728 9790

E-tjänst