Beslutsfattande och val | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Beslutsfattande och val

Fackförbundet Pros medlemmar väljer med fyra års mellanrum 100 ledamöter till representantskapet, som är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundets medlemmar väljer representantskapet genom val. Till representantskapet och styrelsen kan väljas medlemmar i förbundet som är röstberättigade och valbara i representantskapval. Röstberättigade och valbara är medlemmar i arbetslivet eller som står till arbetsmarknadens förfogande.

I representantskapet bör finnas medlemmar från alla sektorer i relation till antalet medlemmar i sektorerna. Med majoritetsval garanteras att det i representantskapet finns tjänstemän från alla håll i Finland.

Förbundets medlemsföreningar och självständiga valmansföreningar kan nominera kandidater i valet. Valmansförening kan bildas av minst tjugo röstberättigade medlemmar i samma sektor.

Principerna för ordnandet av representantskapsval bestäms i förbundets stadgar. Mer detaljerade bestämmelser ges i röstnings- och valreglementet som representantskapet godkänt.

Representantskapet 2016-2020

Medlemmarna i representantskapet

Styrelsen 2012-2016

Medlemmarna i styrelsen