Pros kommunikationstjänster | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pros kommunikationstjänster

Kommunikationsenheten betjänar media i frågor om Pros verksamhet, kommunikation, publikationer och nyheter. Kommunikationschef Jaana Aaltonen ansvarar för Pros kommunikation.

Vi ber dig i första hand vara i kontakt med kommunikationstjänsterna enligt ansvarsområde.

Kontaktuppgifter

Jaana Aaltonen
kommunikationsdirektör
09 1727 3246, 050 336 6286
jaana.aaltonen@proliitto.fi

Riitta Nieminen
kommunikationschef
040 773 6591
riitta.nieminen@proliitto.fi

Susanne Paetau
informatör (information på svenska)
09 1727 3559, 050 514 5073
susanne.paetau@proliitto.fi

Katja Palhus 
chefredaktör
webbkommunikation
09 17273 278, 040 564 0767
katja.palhus@proliitto.fi

Elli Ravantti
kommunikationsassistent
050 449 8146
elli.ravantti@proliitto.fi

Antti Sadinmaa 
informatör
040 522 8852
antti.sadinmaa@proliitto.fi 

Nina Tuomainen 
informatör
050 462 1116
nina.tuomainen@proliitto.fi

Päivi Vuorivirta
kommunikationsexpert 
09 1727 3639, 040 583 8561
paivi.vuorivirta@proliitto.fi

Samhällelig påverkan

Tiina Rytky 
ansvarig för samhällsrelationer
040 169 6828
tiina.rytky@proliitto.fi

Henrik Haapajärvi (ledig till 1.7.2021)
expert i närings- och miljöpolitikärenden
09 1727 3764, 050 339 2604
henrik.haapajarvi@proliitto.fi

Ozan Yanar (till 30.6.2021)
expert i närings- och miljöpolitikärenden
044 275 8797
ozan.yanar@proliitto.fi

Petri Palmu 
ansvarig forskare
09 1727 3277, 050 444 6390
petri.palmu@proliitto.fi

Tapio Rissanen
forskare
09 1727 3621, 045 7731 4358 
tapio.rissanen@proliitto.fi