Intressebevakning | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Sektorerna handhar sina avtalsbranschers förhandlingsverksamhet och påverkar till exempel lagstiftning som berör löntagarna.

I sektorerna arbetar ansvariga branschombudsmän och vart och ett av Pros 60 kollektivavtal har en eller flera ansvariga branschombudsmän.

I regionkontoren är det branschombudsmän som arbetar med intressebevakningen. Direktör för regionkontoren är Tarja Munukka.

Intressebevakningspersonalen arbetar i Gräsviken i Helsingfors och i förbundets regionkontor.

Adresserna och kontaktuppgifterna finns under rubriken Kontakt.

Kollektivavtalen finner du här.

Finanssektorn

Ansvarar för tjänstemännens intressebevakning inom finasieringsbranscherna.

Förhandlar tre kollektivavtal med allmänt bindande verkan för finansieringsbranschen, kreditupplysnings- och inkassobranschen och penningbehandlingsbranschen. Därtill fyra avtal på företagsnivå: Danske Bank, Pensionsskyddscentralen, Finnvera och Crosskey. Sköter för sin del intressebevakningen för tjänstemännen i försäkringsbranschen.

Direktör är Antti Hakala. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Ict- och kommunikationssektorn

Ansvarar för tjänstemännens intressebevakning inom ict- och kommunikationssektorn.

Ingår kollektivavtal för bland annat TeliaSonera, Elisa, DNA samt företag som sköter service och upprätthållande av datanät. Svarar för kollektivavtalen för tjänstemännen i call center, elektronisk och tryckt media.

Direktör är Antti Hakala. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Servicesektorn

Ansvarar för tjänstemännens intressebevakning inom servicebranscherna.

Förhandlar ett tjugotal kollektivavtal med allmänt bindande verkan eller kollektivavtal på företagsnivå.

Till sektorn hör kollektivavtalen för byggnads-, fastighetsservice-, transport- och logistik- samt stuveribranschen samt bland annat spelbranschen,  bokföringsbyråer och privata laboratorier.

Direktör är Minea Pyykönen. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.

Industrisektorn

Ansvarar för tjänstemännens intressebevakning inom industrin.

Förhandlar ett tjugotal kollektivavtal, de flesta med allmänt bindande verkan.

Till sektorn hör bland annat teknologiindsutrin, bilbranschen, skogsindutrin (papper och träförädling), kemiska industrin, livsmedelsindustrin, energibranschen och konsumtionsvaruindustrin samt planerings- och konsultbranschen.

Direktör är Anssi Vuorio. E-post och telefonnummer finns under rubriken Kontaktuppgifter.