Representantskap | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Förbundets medlemmar väljer representantskapet genom val.

Representantskapet fastslår förbundets handlingsprogram, väljer förbundets ordförande och övervakar styrelsens verksamhet.

Representantskapet fastställer bland annat förbundets bokslut och beviljar ansvarsfrihet till de ansvarsskyldiga.

Därtill fattar det beslut om röstnings- och valordningen, medlemsavgiften och den del av avgiften som återbetalas till föreningarna.

Enligt Pros stadgar sammanträder representantskapet två gånger i året, vid behov oftare.

Representantskapet 2016−2020

Medlemmarna i representantskapet

På representantskapets möte 18.11.2016 ordförande Osmo Salo, 1 vice ordförande Tony Johansson,
2 vice ordförande Päivi Palmu och 3 vice ordförande Ulla Rannikko.