Elinkeinoelämän kontrollihimo tukahduttaa paikallisen sopimisen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Elinkeinoelämän kontrollihimo tukahduttaa paikallisen sopimisen

11.9.2020 klo 11:00
|

Paikallinen sopiminen on muoti-ilmaisu. Sitä julistetaan yleislääkkeeksi työelämän ongelmiin. Monella ilmaisun käyttäjällä on vain hatara käsitys, mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa.

Useimmista työehdoista sopivat työntekijä- ja työnantajajärjestöt keskenään. Paikallinen sopiminen puolestaan on työpaikan henkilöstön ja työnantajan edustajien välistä neuvottelua. Prolaiset luottamusmiehet sopivat paikallisesti yleisimmin työajoista, lomajaksoista ja vapaapäivien pidosta. Paikallisesti sovitaan enimmäkseen työehtosopimusten raameissa.  

Elinkeinoelämän järjestöillä ja palkansaajajärjestöillä on erilaiset näkemykset paikallisesta sopimisesta. 

Kokemukseni mukaan paikallinen sopiminen on elinkeinoelämälle enemmänkin peiteilmaisu. Todellinen päämäärä on työehtosopimusten yleissitovuuden ja luottamusmiesjärjestelmän murtaminen. Tavoitteissa siintää aika ennen sotia, jolloin työnantajilla oli lähes yksipuolinen määräysvalta ja mielivalta työntekijöiden palkoista ja työsuhteen ehdoista. 

Tulkintaetuoikeus luottamusmiehille 

Paikallisen sopimisen osalta elinkeinoelämän tavoitteet ja toiminta ovat ristiriidassa. 

Elinkeinoelämän järjestöt kontrolloivat tiukasti, mitä ja millä hinnalla paikallisesti saa sopia. Jokaiselle tessin määräykselle lasketaan tes-neuvotteluissa koko alaa kattava kustannusvaikutus. Määritelty kustannusvaikutus voi toteutua vain niissä sopimuskohdissa, joita ei saa paikallisesti soveltaa.  

Mitä enemmän työehtosopimuksiin sovitaan mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, sitä vähemmän työnantajajärjestöt voivat laskea kustannusvaikutuksia. Syyt työehtosopimusten jäykkyyksiin ja paikallisen sopimisen esteisiin saattavatkin löytyä elinkeinoelämän järjestöjen kontrollihalusta. 

Luottamusmiehet ovat myös arkoja paikalliseen sopimiseen.  Rohkeutta lisäisi tasavertaisempi neuvotteluasema työnantajan kanssa. 

Ruotsissa työehdoista sovitaan paljon paikallisesti. Työehtosopimusten tulkintaetuoikeus on siellä määrätty luottamusmiehelle. Tällainen uudistus myös Suomessa motivoisi luottamusmiehiä sopimaan paikallisesti ja antaisi selkärankaa sopimusten valvontaan. 

Onneksi on jo paljon työpaikkoja, joissa sovitaan asioita hyvässä yhteisymmärryksessä. Esimerkkejä saisi olla enemmän julkisuudessakin. Näin muoti-ilmaisukin saisi enemmän konkretiaa ja sisältöä.