Eurooppalainen ay-liike on aktiivinen koronapandemian haittojen torjunnassa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Eurooppalainen ay-liike on aktiivinen koronapandemian haittojen torjunnassa

3.4.2020 klo 14:55
|

Ammattiyhdistysliike on Euroopassa ollut hyvin aktiivinen etsiessään keinoja torjua koronapandemian aiheuttamia haittoja työllisyydelle ja ihmisten toimeentulolle. Kansallisesti on solmittu poikkeussopimuksia ja kansainväliset järjestöt vaikuttavat päättäjiin yhdessä toimialan työnantajajärjestöjen kanssa. Huoli on yhteinen.

Ammattiyhdistysliike on monessa maassa neuvotellut sopimusmuutoksia, joilla parannetaan työntekijöiden mahdollisuuksia säilyttää työpaikkansa. Suomessa käytössä oleva määräaikainen lomautus ei ole kovin yleinen Euroopassa. Monessa maassa on sovittu poikkeuksellisesta työajan lyhentämisestä ja sopimuksiin on haettu valtion tukea osan palkanmenetyksen korvaamisesta. Myös paikalliseen neuvottelujärjestelmään on tehty uusia ratkaisuja, jotta asioista päästää sopimaan nopeasti ja turvattua yrityksen toiminta tulevaisuudessa. Usein ratkaisuissa on mukana ehto, ettei yritys voi poikkeuksia käyttäessään irtisanoa työntekijöitään.

Eurooppalaiset toimialajärjestöt ovat neuvotelleet myös monia suosituksia ja linjauksia yhdessä työnantajien eurooppalaisten järjestöjen kanssa. Vaikka tulokset eivät ole oikeudellisesti sitovia työehtosopimuksia, on niillä suuri merkitys, kun EU tai valtiot säätävät poikkeustilanteen takia muutoksia.

Keskeisiä vaatimuksia on työntekijöiden suojelun varmistaminen kriisin aikana. Tätä on korostettu erityisesti terveydenhuollon ja eri palveluiden aloilla. Toinen tärkeä teema on taloudellisen turvan takaaminen, kun palkkatulojen alennuksista sovitaan nopealla aikataululla. Myös silloin, kun työntekijä on joutunut karanteeniin tai muutoin estetty tekemästä työtä, on taattava täysi palkka, mikä ei kaikissa maissa ole lainsäädännössä turvattu. Sairausajan palkan osalta on monissa maissa aukkoja, erityisesti itsensätyöllistäjillä ja muilla epävarmoissa töissä olevilla, jolloin uhka tehdä sairaana töitä on suuri. Tähän ovat monet eurooppalaiset järjestöt vaatineet nopeita lakimuutoksia.

Tilanteen jatkuessa yhä useammassa yrityksessä on käytössä lyhennetyn työajan järjestelmiä. Monet valtiot ovat tehneet lakimuutoksia, joissa valtio maksaisi osan palkasta. Toimeentulon turvaaminen onkin ollut Euroopan ay-keskusjärjestö ETUCin yksi keskeinen huolenaihe. Komission 1. huhtikuuta ehdottama ajatus SURE-tukiohjelmasta, jolla jäsenmaille annettaisiin halpakorkoista lainaa esimerkiksi lyhennetyn työajan toimeentulon turvaamisessa, on siksi otettu ETUCissa ilolla vastaa.

Pankki- ja vakuutusalan kuusi työnantajajärjestöä sekä työntekijöiden UNI Europe sopivat julkilausumassaan, että kaikki alan yritykset pyrkivät etätöillä, asiakaskontaktien välttämisellä ja lähikontaktissa työtä tekevien asiallisella suojaamisella suojelemaan työntekijöiden terveyttä ja estämään viruksen leviämistä. Järjestöt korostavat paikallisen tason yhteistyön merkitystä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi.

Euroopan kuljetustyöntekijöiden järjestö ETF on erityisen huolissaan lentohenkilökunnan tulevaisuudesta. ETF vaatii EU:ta ja jäsenvaltioita perustamaan ilmastoalan pelastusrahaston, jolla voidaan varmistaa työntekijöiden toimeentulo. Mallia voidaan ETF:n mukaan hakea USA:sta, jossa vastaava rahasto juuri perustettiin, koska siellä sosiaali- ja työttömyysturva on muutoin olematon. Myös Euroopasta löytyy ratkaisuja. ETF listaa Italian Cassa Integrazione Guadagnian, Espanjan ERTEn ja Saksan Kurzarbeitgeldin.

Yhdessä toimialan työnantajien kanssa maatalous-, matkailu- ja elintarvikealan järjestö EFFAT vaati elintarvikealan määrittämistä kriisin aikana välttämättömäksi ja siten erityisen tuen kohteeksi. Toimialan työntekijöiden terveyden suojelu on kaikille kansalaisille erityisen tärkeää.

Kaikki eurooppalaiset eri toimialojen ammattijärjestöt julkaisivat myös yhteiset ohjeistuksensa siitä, miten Covid-19 -pandemian aikana tulisi suurissa yrityksissä säilyttää rajat ylittävä yritystason yhteistoiminta. Tämä eurooppalaisten yritysneuvostojen työ on nyt kriisitilanteessa entistä tärkeämpää. Yritysjohdon sekä eri maiden henkilöstön edustajien on äärimmäisen tärkeää jatkaa vuoropuhelua hyvien käytäntöjen löytämiseksi.

Eurooppalaisilla ammattijärjestöillä on kullakin omat sivunsa, jossa tarkemmin kuvataan toimialan tapahtumia ja esitellään myös kansallisia ratkaisuja koronavirusten haittojen torjumiseksi:

Euroopan ay-keskusjärjestö on kerännyt tietoa teemoittain eri maissa tehdyistä ratkaisuista sivuilleen ja ylläpitää linkkejä myös kansallisiin sopimuksiin ja julistuksiin.

Oletko muuten huomannut, että Suomessa työ- ja elinkeinoministeriä on avannut sivuston, jossa vastataan yleisimpiin koronapandemian aiheuttamiin kysymyksiin liittyen yrityksiin, työllisyyteen, kuluttajiin sekä huoltovarmuuteen? Täällä on ohjeita niin työnantajalle kuin työntekijälle, pääosin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta jotain myös muilla kielillä.

Kirjoittaja on Pron kansainvälisten asioiden päällikkö, joka seuraa maailman myllerrystä toistaiseksi turvallisesti Helsingin Kalliosta.