Kunnon työn päivä meillä ja muualla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kunnon työn päivä meillä ja muualla

4.10.2017 klo 13:10
|

Suomessa ajatellaan usein, että kunnon työn ongelmat ovat maailmalla. Ongelma on kuitenkin kaikkialla ja haasteet Suomessakin näyttävät vain kasvavan. 

Ammattiyhdistysliike viettää 7. lokakuuta perinteistä kunnon työn päivää. Mitä kunnon työ on?

Ensiksikin työn jatkuvuuden tulee olla kohtuudella turvattua. Mikään ei ole ikuista, mutta toistuvat lyhyet työsuhteet ovat harvoin kunnon työtä, jota elämäänsä pitkälle eteenpäin suunnitteleva yksilö toivoo. Epävarmuutta voidaan hälventää sosiaalituilla ja aktiivisella uuden työn saamisen auttamisella, mutta määräaikaisten töiden kierteessä oleva ei silti koe olevansa turvatussa elämäntilanteessa. Työn jatkuvuuden turvaa lisätään pitkäjänteisellä elinkeinopolitiikalla ja normeilla, joilla tappiot hetkellisistä taantumista kannetaan porukalla – omistajat, yritykset, työntekijät ja yhteiskunta yhdessä.

Toiseksi kunnon työn on oltava turvallista. Työn tuoksinassa ei saa menettää terveyttään tai elämäänsä. Eikä työ saa johtaa pysyviin henkisiin tai fyysisiin sairauksiin pitkällä aikavälillä. Työsuojelulla, koulutuksella ja työntekijän omalla asenteella voidaan ehkäistä ja torjua haittoja.
Vaikka elämme yhä kauemmin ja useat meistä siirtyvät terveinä eläkkeelle, matkan varrella moni kohtaa työstä johtuvia terveydellisiä ongelmia. Työn henkisen kuormittavuuden kasvu on saatava taittumaan, jos haluamme, että tulevat sukupolvet jaksavat opettaa lapsenlapsiamme vielä 70 vuoden ikäisinä. Työn on muututtava, sillä lapsi on jatkossakin vilkas, energinen, huutava ja vaativa.

Kolmanneksi kunnon työstä tulee saada sellainen korvaus, että sillä voi elättää itsensä ja perheensä. Monessa maassa yhteiskuntarakenteet sallivat vain toisen vanhemman käyvän töissä ja elätettävänä on lasten lisäksi isovanhemmat, joilta puuttuu eläkejärjestelmän takaama eläke.
Suomessa yleensä molemmat vanhemmat käyvät taloudellisten syiden takia töissä, jolloin uhkana on perheen jääminen sivurooliin. Suurimmat haasteet kunnon työn kannalta koskevat osa-aikaista työtä tekeviä, yksinhuoltajia ja matalapalkkaisissa töissä olevia – erityisesti pääkaupunkiseudun korkeiden kustannusten alueella.

Töiden ja työtapojen muutoksen myötä haasteet näyttävät vain kasvavan. Yhä useammat työt teetetään suhteissa, joissa työtä tekevän, työn tuloksen ostajan ja mahdollisesti töitä välittävän kesken, ei ole neuvottelutasapainoa. Uusia tekniikoita käyttäen luodaan malleja, jotka jäävät sääntelyn harmaalle alueelle. Työttömyys ja heikentyvä sosiaaliturva takaavat halukkaiden yrittäjien jonon.
Vaikka Nordic Business Forumissa korostetaan yritysjohtajien vastuuta yhteiskunnasta ja ihmisistä, suuri joukko haluaa vain rikastua välittämättä sosiaalisista seurauksista. Kun Suomessa pääministeri Juha Sipilä pyysi johtajia ja suurituloisia osallistumaan kiky-talkoisiin palkkaansa alentamalla, hyvin harva osallistui.

Neljänneksi kunnon töitä on voitava puolustaa. On oltava oikeus järjestäytyä ja neuvotella sopimuksia. On voitava vaikuttaa yhteiskunnalliseen sääntelyyn. Suomessa työssäkävijän puolta pitävät laajat toimialakohtaiset työehtosopimukset ja niiden yleissitovuusjärjestelmä. Molemmat ovat jatkuvien hyökkäysten kohteena, niin oikeistopoliitikkojen kuin yksisilmäisten yrittäjätahojen toimesta. Kaunis ajatus siitä, että rikkaus valuisi hyväosaisilta heikommille luonnonlain tavoin ilman vaatimuksia ja taistelua, ei vain toimi.

Kirjoittaja on kunnon työtä tekevä kansainvälisten asioiden päällikkö, joka työssään kohtaa vaikeissa oloissa kunnon työn puolesta taistelevia ammattiyhdistysaktiiveja.

Kiinnostaako kunnon työ?

Kunnon työn päivän  on lanseerannut maailmanlaajuinen ammattiliittojen keskusjärjestö ITUC, ja kunnon työn päivänä käsitellään muun muassa siirtolaisten, vuokratyöntekijöiden ja kotitaloustyöntekijöiden ongelmia kehitysmaiden työntekijöiden näkökulmasta.

SASKin kunnon työn kampanjasivut

ITUCin kunnon työn kampanjasivut 

ILOn kunnon työn sivusto

ILOn kunnon työn video What is Decent Work?  

ETUCin kunnon työn linjaus

IndustriALL Global Unionin elämiseen riittävän palkan kampanjasivut