Mä joka päivä töitä teen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Mä joka päivä töitä teen

1.9.2016 klo 08:10
|

Turkulaisveljekset ilmoittivat suositussa iskelmässään tekevänsä töitä joka päivä. Meillä muilla, joille ralli ei ole ratto ja laulu ei ole työ, elämään mahtuu paljon muutakin.
Palautuminen vaatii aikansa – näin keski-ikäisenä pidemmän – ja perhe omansa.

Työaikalainsäädännön ja työehtosopimuksen määräysten tarkoituksena on suojella työntekijää. Työaikaa rajoitetaan ja riittävät lepoajat turvataan. Epämukavien työaikojen haittoja pyritään vähentämään. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työaikoihin liittyvät ylikuormitustekijät selvitetään, arvioidaan ja poistetaan.

Työaikasääntely vastaa hyvin tilanteisiin, joissa työ tehdään selkeästi työpaikalla. Entistä useammin työ tehdään kuitenkin asiakkaan luona, kotona tai vaikkapa työmatkalla. Monipaikkaista ja liikkuvaa työtä tekee jo joka kolmas palkansaaja. Myös raja työ- ja vapaa-ajan välillä haurastuu. Työt läikkyvät vapaa-ajalle niin työnantajasta johtuvista syistä kuin toimihenkilön omasta valinnasta. Työelämä muuttuu ja lainsäädännön pitäisi muuttua mukana.

Työpaikalla ei kuitenkaan pidä tyytyä siihen, että lainsäädännön ja työehtosopimusten vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Ne antavat ainoastaan rajat työpaikan työaikajärjestelyille. Hyvällä työpaikalla työajoista sovitaan yhteistoiminnassa yrityksen ja henkilöstön tarpeet yhdistäen. Tästä hyötyvät sekä toimihenkilö että työnantaja.

Työaikajärjestelyt, joissa on huomioitu työaikasuojelun tarve, vähentävät poissaoloja ja väsymistä. Työhyvinvointi lisääntyy ja työvoiman vaihtuvuus pienenee. Työn tulokset ja laatu paranevat, kun toimihenkilön tärkeimmälle työkalulle eli aivoille annetaan aikaa palautua. Työaikajärjestelyillä työn tuottavuuteen voidaan todella vaikuttaa toisin kuin mekaanisella työajan pidentämisellä.

Hyvällä työpaikalla toimihenkilölle annetaan vapautta vaikuttaa työaikoihinsa. Vaikutusmahdollisuudella työaikoihin on yhteys parempana koettuun terveydentilaan ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin. Stressioireita on selvästi vähiten silloin, kun töissä on jouston mahdollisuus ja työaikoihin voi itse vaikuttaa. Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin parantaa myös työmotivaatiota ja tuottavuutta.

Hyvä työnantaja kantaa vastuuta siitä, ettei kenenkään työkuormitus kasva liian suureksi. Työmäärää ja työn sijoittumista seurataan ja työn kuormitustekijät tunnetaan. Hyvällä työpaikalla työaika joustaa myös toimihenkilön tarpeiden mukaan. Työpaikalla annetaan mahdollisuus osa-aikatyön ja etätyön tekemiseen, vuorotteluvapaisiin, työaikapankkivapaisiin tai vaikkapa lisävapaisiin vanhemmille työntekijöille. Hyvällä työpaikalla työaikajärjestelyt ja työpaikan työaikakulttuuri tukevat työhyvinvointia. Hyvällä työpaikalla ei tehdä töitä joka päivä.

Kirjoittaja on teknologiateollisuuden sopimusalavastaava, joka kuuntelee vapaa-ajallaan Metallicaa.

Työhyvinvointia teknologiateollisuuteen - Pro on mukana työntekijä- ja työnantajaliittojen yhteishankkeessa, jossa parannetaan työhyvinvointia. Työkaari kantaa -hankkeeseen etsitään lisää yrityksiä mukaan.