Moninaisuudessaan yhtenäinen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Moninaisuudessaan yhtenäinen

20.5.2019 klo 08:00
|

Euroopan unionin motto on ”moninaisuudessaan yhtenäinen”. EU-vaaleissa 26. toukokuuta on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä edistävät tämän tunnuslauseen toteuttamista. 

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisista 56 prosenttia kannattaa Suomen EU-jäsenyyttä. Hienoa olisi, jos vastaava prosenttiosuus kävisi myös äänestämässä Euroopan puolesta. EU ei menesty, jos sitä ja sen edustamia arvoja ei puolusteta myös vaaleissa.

EU:n motto puhuu yhtenäisyydestä. Taustalla on ajatus siitä, että yhdessä me eurooppalaiset teemme työtä Euroopan ihanteiden ja arvojen puolesta. Unionin perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

Unionin perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

EU:n ihanteisiin kuuluu siis ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa, että kunnioitamme kaikkia ihmisiä – emme vain heitä, joilla on kanssamme sama syntyperä, kansallisuus, uskonto tai poliittinen näkemys. Kunnioittamisen tulisi näkyä arjessamme, kielessämme ja some-kirjoituksissamme. Kun valitset ehdokastasi EU-vaaleissa, ota tämä huomioon.

Vapaus ja kansanvalta ovat arvoja, joita helposti pidämme itsestään selvinä tai toteamme, että järjestelmämme eivät anna valtaa kansalle, vaan puolueille ja eturyhmille. Kansanvallassa on varmasti parantamista, mutta se on tehtävä järjestelmää kehittämällä ja äänivaltaa käyttämällä, ei väkivalloin ja vallankumouksella. Yhtä huono keino on pistää pää pensaaseen ja jättää äänestämättä. Juuri Euroopan parlamentti on se toimielin, joka edustaa EU:ssa kansaa. Siksi parlamentissa ryhmittäydytään ja tehdään yhteistyötä aatteiden eikä kansallisuuksien mukaan. Parlamentissa on myös aatemaailmaltaan hyvin hajanaisia ryhmiä, joiden politiikkaan on vaikea ennakoida. EU-vaaleissa voi tämän ottaa huomioon valitsemalla suomalaisista ehdokkaista sellaisen, jonka puolue on sitoutunut myös Euroopan parlamentissa tunnettuun aatteelliseen ryhmään.

Oikeusvaltioperiaatetta loukataan myös joissain EU-maissa, kun poliittinen hallitus määrää tuomioistuimia. 

Tasa-arvo ja oikeusvaltio ovat hienoja arvoja, joiden merkitystä emme arjessa aina muista korostaa. Kansainvälisten asioiden päällikkönä olen vieraillut maissa, joissa näiden arvojen puolustaminen voi johtaa vankilaan. Oikeusvaltioperiaatetta loukataan myös joissain EU-maissa, kun poliittinen hallitus määrää tuomioistuimia. Vaarallinen on myös tie, jossa hallitus päättää historiankirjoituksesta ja oppikirjoista tieteen ja tutkimuksen sijaan. EU-vaaleissa kannattaa äänestää puolueita ja ihmisiä, jotka ilmoittavat kunnioittavansa näitä arvoja ja periaatteita autoritaarisuuden sijaan.

Suomi ja me suomalaiset olemme hienoja ja meidän kannattaa arvostaa itseämme, yhtenä EU:n 28 jäsenvaltiosta, mutta se onnistuu muita alentamatta.

EU:n motossa puhutaan myös moninaisuudesta. Euroopan unionin tavoitteena ei ole yhtenäistää eri maiden ja alueiden kulttuureja, perinteitä tai kieliä. On arvokasta, että erilaiset tavat ja ihmiset rikastuttavat toinen toistensa elämää erilaisuuden avulla. Myös tässä näkyy ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Kunnioittamalla muiden tapoja ja tutustumalla erilaisiin kulttuureihin oppii itsekin koko ajan uutta. EU-vaaleissa kannattaa etsiä ehdokkaita, jotka puhuvat muista EU-maista ja näiden kansalaisista arvostaen ja kunnioittaen ja välttää ehdokkaita, jotka pykivät ainoastaan korostamaan suomalaisuuden erinomaisuutta. Suomi ja me suomalaiset olemme hienoja ja meidän kannattaa arvostaa itseämme, yhtenä EU:n 28 jäsenvaltiosta, mutta se onnistuu muita alentamatta.

Ruotsalaisista EU-vaaleissa äänesti viime kerralla yli 50 prosenttia. Hienoa olisi, jos tällä kerralla me suomalaiset olisimme aktiivisempia. Tähänkin voit vaikuttaa äänestämällä 26. toukokuuta EU-vaaleissa.

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron kansainvälisten asioiden päällikkö, joka maailmalla kulkiessaan on ylpeä suomalaisuudestaan ja jatkuvasti yllättyy eri kulttuurien ja tapojen hienoudesta.