Muutoksessa mukana | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Muutoksessa mukana

11.11.2019 klo 09:00
|

Me kaikki kohtaamme elämässämme erilaisia muutostilanteita. Vaihdamme työpaikkaa, kotia, joskus puolisoakin. Myös ystäväpiiri voi mennä uusiksi. Työelämässä muutosten tahti on kiihtynyt. Ihminen kokee muutostilanteet luonnostaan huolestuttavina ja jopa pelottavina. Emme tiedä varmaksi, mitä muutoksesta seuraa. Muutos on kuin hyppy tuntemattomaan.

Haluamme vaikuttaa kaikkeen ympärillämme olevaan, kontrolloida ja valita sen, mikä meille itsellemme on hyväksi. Muutos on tuntematon, jotain, jota emme voi kontrolloida. Tuntematon pelottaa ja ensimmäinen reaktiomme on vastustaa sitä. Samaan aikaan meidän pitäisi luopua menneestä sekä oppia ja sopeutua uuteen.

Vieraassa tilanteessa pelko ja pako dominoivat, kun taas positiiviset tunteet jäävät taka-alalle. Pelko on luonnollinen reaktiomme muutokseen, se on osa eloonjäämistä edistäviä käyttäytymismalleja. Emme ryntää suin päin uuteen, vaan harkitsemme ensin, otamme selvää tilanteesta, tunnustelemme ja pohdimme vaihtoehtojamme. Tällöin mietimme, miksi muutos toteutetaan. Mitä muutos tarkoittaa minun kannaltani? Mitä muutos vaatii minulta? Mitkä ovat minun mahdollisuuteni vaikuttaa muutosprosessiin? Näihin kysymyksiin tulisi saada vastauksia mahdollisimman pian.

Me reagoimme omalla yksilöllisellä tavallamme riippuen siitä, millaisia olemme persoonina, millaiset ovat aiemmat kokemuksemme vastaavanlaisista tilanteista, millainen on historiamme, nykyinen elämäntilanteemme, tarpeemme ja haasteemme elämässä tällä hetkellä.

Osalle muutos on jännittävä tilaisuus ja mielenkiintoista uuden odotusta. Joku vihastuu ja ryhtyy alkujärkytyksen jälkeen taisteluun muutosta vastaan. Nousee barrikadeille, antaa kaikkien kuulla mielipiteensä. Osa aktivoituu asiakeskeisesti ja pyrkii vaikuttamaan virallisia reittejä pitkin tai alkaa analyyttisesti ja järjestelmällisesti tutkimaan aihetta ja selvittelemään vaihtoehtoja. Joku passivoituu, loukkaantuu, vetäytyy, luovuttaa, alistuu tai yrittää kieltää koko asian.

Muutosvastarinnassa on se hyvä puoli, että silloin esille voi tulla sellaisia asioita, joita ei muuten olisi tullut ajateltuakaan. Onkin tärkeää, että jokainen saa äänensä kuuluviin ja häntä myös kuunnellaan aidosti, myös kriittiset ajatukset ovat tärkeitä.

Muutokseen sitoutuminen ei ole mahdollista ilman tunneprosessin läpikäymistä. Jos muutoksen aiheuttamia tunteita ei kohdata ja käsitellä eikä kysymyksiin vastata, hidastuu muutosprosessi merkittävästi ja saattaa aiheuttaa henkistä kuormittumista. Henkilöstön pitää tarvittaessa saada tukea tunteidensa käsittelyyn. Myös esimiehet ovat kovilla muutostilanteissa ja tarvitsevat työhönsä ja omien tunteidensa käsittelyyn tukea.

Ilman muutokseen osallistamista ei juuri synny sitoutumistakaan. Osallistamalla niitä, joita muutos koskee, voidaan kiertää karikot, jotka muuten saattaisivat jäävät huomaamatta. Vaikka osallistamalla aikaa kuluisikin enemmän, on se varmasti kaiken vaivan väärti. Työntekijöiden kannattaakin tarttua tilanteisiin, joissa pääsee vaikuttamaan asioihin. Usein itse muutosta ei voida enää perua, mutta se, millainen on lopputulos, siihen voidaan vielä pyrkiä vaikuttamaan.

Kirjoittaja on Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija.