Nainen maksaa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Nainen maksaa

11.2.2016 klo 12:15
|

Tasa-arvo paranee, kun perhevapaiden vuosilomaoikeuksia vähennetään. Onko tosiaan näin, kuten Sipilän hallitus kaavailee?

Eduskunnassa on käsittelyssä vuosilomalain muutos, joka leikkaa perhevapaalla olevan vuosilomaoikeuksia. Nykyisin vuosilomaa kertyy sekä äitiys-, isyys- että vanhempainvapaista, mutta jatkossa vuosilomaa kertyisi näiltä vapaajaksoilta vain kuudelta kuukaudelta (156 arkipäivältä) yhtä synnytystä tai adoptiota kohti.

Heikennys kohdistuu nimenomaan naisiin, koska naiset pitävät suurimman osan vanhempainvapaista. Kela korvasi työnantajille vuosilomakustannuskorvauksia 71,5 miljoonaa euroa vuonna 2014. Korvauksia maksettiin 22 766 naisen ja vain 7254 miehen osalta. Naisten pitämiä vuosilomapäiviä korvattiin keskimäärin 24 ja miesten keskimäärin 3,4 päivää.

Tällä hetkellä naisten äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta kertyy vuosilomaa keskimäärin 10 kuukaudelta. Tämä loma-oikeus lyhenee noin 40 prosenttia.

Jos lakiesitys toteutuu ja äiti edelleen pitää kaikki mahdolliset perhevapaat eli 105 arkipäivää äitiysvapaata ja 158 arkipäivää vanhempainvapaata, niin äidille kertyy lomaoikeutta siis vain kuudelta kuukaudelta. Leikkuri vie äidiltä huomattavasti enemmän kuin isältä, vaikka isä pitäisi kaikki mahdolliset perhevapaat eli 54 arkipäivän isyysvapaan ja 158 arkipäivän vanhempainvapaata.  Uudistus veisi isältä vain noin kuukauden loma-oikeutta nykymalliin verrattuna.

Jos äiti haluaa ansaita täydet vuosilomat, hänen on palattava työhön, kun vanhempainrahakausi on kestänyt 51 päivää eli keskimäärin kaksi kuukautta. Lapsi on tuolloin noin viisikuinen.  Mikäli isä on pitänyt 18 arkipäivää isyysvapaata äidin äitiys- tai vanhempainrahakaudella, niin jäljellä on 16 isyysvapaapäivää ja 107 vanhempainvapaapäivää, jotka kaikilta osin kerryttävät vuosilomaa. 

Kaikilla työssäkäyvillä lapsiperheillä ei ole varaa valita – entä jos perheessä ei ole toista vanhempaa? Entä jos toinen vanhempi ei voi siirtyä kotiin hoitamaan lasta esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen tai työelämän muiden vaatimusten vuoksi?  Nainen maksaa - myös palkkaeriarvoisuus lisääntyy sukupuolten välillä.

Hallituksen esityksessä on siis lukuisia sukupuolisyrjinnän elementtejä. Säännös asettaa tosiasiallisesti huomattavasti suuremman määrän naisia kuin miehiä epäedulliseen asemaan, eikä tälle ole objektiivista, sukupuolesta riippumatonta oikeuttamisperustetta.  Palkkaeriarvoisuuden kasvattaminen sotii perustuslaillisia oikeuksia vastaan.

Hallituksen mukaan asiaan ei liity tasa-arvo-ongelmaa, koska vanhemmat voivat jakaa vanhempainvapaan. Hallitus kuvittelee, että äitien etujen heikennys kannustaisi isiä pitämään nykyistä enemmän vanhempainvapaata. Vanhempainvapaiden tasapuolinen käyttö on hyvä tavoite, mutta sen saavuttamiseksi ei voida heikentää äidin oikeuksia. Tavoite on saavutettava vähemmän syrjivillä keinoilla.

Eduskunta päättää asiasta pian. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016. Silloin se koskisi jo lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2016 – 31.3.2017 ansaittuja lomia, joita pidetään lomakaudella 2017.

Suomen valtio arvioi säästävänsä työnantajille maksettavia korvauksia ehkä noin 27,5 miljoonaa euroa. Laskun maksavat äidit.

Kirjoittaja on lakimies ja tasa-arvoasiantuntija Ammattiliitto Prossa.