Paljonko sä tienaat? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Paljonko sä tienaat?

2.11.2018 klo 11:00
|

Palkka-avoimuus lisää tutkimusten mukaan palkkatasa-arvoa ja vähentää syrjintää. Jokaisella on oikeus puhua omasta palkastaan. Koko työpaikan palkka-avoimuuden lisäämisessä luottamusmies on avainasemassa.

Luottamusmiehen rooli antaa hyvät edellytykset herättää keskustelua palkkauksen avoimuudesta sekä tehdä aloitteita työpaikan tasa-arvon edistämiseksi. Lainsäädäntö ja työehtosopimukset antavat hänelle tähän työkalut.  

Yhteistoimintalain 11§:n mukaan työnantajan on annettava kerran vuodessa tiedot edustettaville maksetuista palkoista. Tästä on säädetty tarkemmin työehtosopimuksessa, usein tiedot annetaan sukupuolittain, jolloin luottamusmies voi seurata, onko sukupuolten välillä eroja. Luottamusmies voi myös itse koota valtakirjalla edustettaviltaan palkkatietoja.

Jos on aihetta epäillä sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää, luottamusmiehellä on aina tasa-arvolain 10§:n mukainen itsenäinen oikeus saada palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja yksittäisestä työntekijän palkasta hänen suostumuksellaan tai työntekijäryhmästä, siten kun työehtosopimuksessa on sovittu. Usein työehtosopimuksissa on sovittu laajoista tiedonsaantioikeuksista, joissa on oikeus saada kaikki tapauksen selvittämiseen tarvittavat tiedot.

Luottamusmies on mukana tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen tekemisessä. Tämä suunnitelma tulee löytyä kaikilta vähintään 30 hengen työpaikoilta.

Myös luottamusmiehen osallistuminen palkkausjärjestelmän kehittämiseen on tärkeää. Pron tutkimusten mukaan palkkatasa-arvolle on keskeistä toimiva ja avoin palkkausjärjestelmä, jossa työn vaativuus on arvioitu oikein. 

Ylläolevan perusteella luottamusmiehelle muodostuu kuva siitä, missä työpaikan palkkatasa-arvossa mennään. Jos siinä on korjattavaa, hän voi tehdä aloitteita asian korjaamiseksi ja valvoa tilanteen kehittymistä.

Luottamusmies voi myös pyrkiä muuttamaan organisaation toimintaa, käytäntöjä ja pelisääntöjä siten, että ne saavat ihmiset toimimaan uudella, avoimemmalla tavalla. On myös hyvä muistaa esimerkin valta. Toimimalla itse avoimesti ja kaikkia arvostaen, näytät muille uudenlaisen toiminnan hyödyt.

Palkkatasa-arvon edistäminen on osa edunvalvontaa. Luottamusmies, onhan sinun työpaikallasi tartuttu asiaan?

Ammattiliitto Pro viettää 2.11.2018 Puhutaan palkasta -teemapäivää.

Kirjoittaja on luottamusmiesten tiedonsaantioikeuden erittäin tärkeäksi kokeva työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija.