Perehdyttämällä työturvallisuutta työpaikoille | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Perehdyttämällä työturvallisuutta työpaikoille

23.4.2019 klo 08:00
|

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään perjantaina 26. huhtikuuta ja tämän vuoden aiheena on perehdytys. Aihe on aina yhtä ajankohtainen ja tärkeä. Vaikka perehdytys on niin työturvallisuuden – kuin työn sujumisen sekä tehokkuuden – kannalta ensiarvoisen tärkeää, tuppaa se silti usein työpaikoilla syystä tai toisesta unohtumaan.

Uusimpien työtapaturmatilastojen valossa suuntaus on huolestuttava. Vuonna 2017 työpaikoilla tapahtui yhteensä 103 441 tapaturmaa. Nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli merkittävä, eli viisi prosenttia. Osassa toimialoja tapaturmien nousun selittää vuokratyössä sattuneiden tapaturmien lisääntyminen. Voiko syy olla siinä, ettei vuokratyöntekijöillä välttämättä ole samanlaista osaamista ja kokemusta kuin vakituisille työntekijöille on kertynyt? Eikö heitä ole riittävästi perehdytetty työhönsä ja työskentelyolosuhteisiin?

On siis tärkeää muistaa perehdyttää riittävästi myös kausityöntekijät. Varsinkin nyt kesälomien lähestyessä ja kesätyöntekijöiden aloittaessa työnsä, on hyvä muistaa perehdyttää ja opastaa uudet työntekijät riittävän hyvin. Koska varsinkin nuoren kesätyöntekijän kohdalla voi kyseessä olla myös se ihka ensimmäinen työpaikka, on heidän opastamiseensa kiinnitettävä erityistä huomioita.

Valitettavan usein juuri nuorille, kokemattomille työntekijöille sattuu useammin tapaturmia, jotka voisivat olla vältettävissä kunnollisella perehdytyksellä.

Valitettavan usein juuri nuorille, kokemattomille työntekijöille sattuu useammin tapaturmia, jotka voisivat olla vältettävissä kunnollisella perehdytyksellä. Tapaturmavaaran lisäksi riittämätön perehdyttäminen voi aiheuttaa psyykkistä kuormittumista, kun työt takkuavat ja olo on epävarma. Nuori työntekijä voikin tarvita kokeneempaa työntekijää rinnalleen työskentelemään pidemmäksikin aikaa. Nuoren riittävä osaaminen on välttämätöntä varmistaa ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista.

Perehdyttäminen voi olla tarpeen myös jo pidempään työskennelleillä esimerkiksi pidemmän poissaolon jälkeen.

Perehdyttäminen voi olla tarpeen myös jo pidempään työskennelleillä esimerkiksi pidemmän poissaolon jälkeen. Maailma muuttuu nykyisin huimaa vauhtia. Poissaolon aikana työskentelytavat, työvälineet tai työyhteisö ovat voineet muuttua ja muutokset on hyvä käydä läpi työhön palaavan työntekijän kanssa. Pitkä poissaolo on voinut myös tehokkaasti tyhjentää muistia niin, että tuttujenkin asioiden kertaaminen voi olla tarpeen.

Kun työpaikalla otetaan käyttöön esimerkiksi uusia työvälineitä tai ohjelmia, pitäisi työntekijät opastaa niiden turvalliseen ja oikeaan käyttöön. Silloin on tärkeää, että työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet sekä tietojen ja taitojen erilaiset tasot otetaan huomioon perehdytyssuunnitelmaa tehtäessä. Näin varmistetaan jokaiselle sopiva koulutuspolku ja uusien työvälineiden hyöty saadaan ulosmitattua täysimääräisesti. Se on lopulta kaikkien etu – niin työntekijöiden kuin työnantajankin.

Toivotan kaikille turvallista työpäivää ja pidetään myös huolta toisistamme.

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron työympäristö-ja tasa-arvoasiantuntija.