Perhevapaat menevät vihdoin uusiksi – eteneekö tasa-arvo? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Perhevapaat menevät vihdoin uusiksi – eteneekö tasa-arvo?

5.2.2020 klo 11:20
|

Perhevapaamalli uudistuu, ja sen pitäisi lisätä tasa-arvoa perheissä ja työelämässä. Mallissa on paljon hyvää, mutta toimiiko se niin kuin on tarkoitettu? 

Tänään on esitelty pohja uudeksi perhevapaamalliksi. Mallissa on paljon hyviä elementtejä.

Ammattiliitto Pron lähtökohta uudistukseksi on sukupuolten välinen tasa-arvo. Naiset käyttävät leijonanosan perhevapaista. Tällä on vaikutusta työuriin, palkkaeroihin ja kertyneisiin eläkkeisiin. Suomalaiset isät käyttävät isyysvapaata vähemmän kuin isät muissa pohjoismaissa. Suomessa on myös eniten isiä, jotka eivät käytä vapaata ollenkaan, jopa 25 prosenttia. Vain 10 prosenttia vanhempainpäivärahoista maksetaan isille. Tasaisempi perhevapaiden jakautuminen olisi askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää.

Pro oli mukana neuvottelemassa uudistuksesta keskusjärjestönsä STTK:n kautta. Työ on vielä kesken, mutta tällä hetkellä ministeriö ehdottaa mallia, jossa perheen päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi uudistuksen myötä nykyisestä 11,5 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen. Molemmat vanhemmat saisivat yhtä suuren kiintiön, joka on 164 päivärahapäivää eli noin 6,6 kuukautta. Omasta kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle 69 päivää. Raskaana oleva vanhemmalle tulisi noin kuukauden päivärahajakso ennen vanhempainrahan alkua. Tästä on käytetty työnimeä raskausraha. Yksinhuoltaja saisi käyttöönsä molempien vanhempien päivärahakiintiön.

Tasa-arvo ei tule kerralla valmiiksi, mutta nyt esitelty uudistus on askel oikeaan suuntaan. Uudistuksessa on hyvää se, että perhevapaita vihdoin jaetaan tasaisemmin vanhempien kesken. Lisäksi perheiden rahatilanne helpottaa, kun ansiosidonnainen vanhempainpäivärahakausi pitenee.

Suhtaudumme Prossa silti varovaisesti uudistuksen lopputulokseen. Me kannatimme niin sanottua 6+6+6-mallia, jossa vanhempainvapaat olisi kiintiöity tasaisemmin vanhempien kesken. Nyt voi käydä niin, että uusi malli ei lisää tasa-arvoa niin paljon, kuin tarve olisi. Käytäntö osoittaa, käykö niin, että nainen käyttää jatkossakin pääosan perhevapaista oman työuransa kustannuksella.

Tanja Lehtoranta on Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija. Hän tekee töitä tasa-arvoisemman työelämän puolesta kaikille työntekijöille.