Toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset

29.6.2020 klo 09:00
|

Turvalliselle työpaikalle kaikki voivat tulla omana itsenään, ilman pelkoa syrjinnästä ja häirinnästä. Turvallisella työpaikalla ei hyväksytä rasismia, seksismiä, muukalaisvihaa, homofobiaa tai transfobiaa.

Monella työpaikalla on jo julistettu nollatoleranssia häirinnälle, mutta se ei tarkoita mitään, elleivät työntekijät ole sitoutuneita siihen ja toimi sen mukaan.

Euroopan perusoikeusviraston LHBTI-ihmisille tekemän kyselyn mukaan 46 prosenttia suomalaisista LHBTI-työntekijöistä ei ollut koskaan kuullut työpaikalla, että joku olisi tukenut, puolustanut tai suojellut heitä ja heidän oikeuksiaan LHBTI-ihmisenä viimeisen viiden vuoden aikana ja 31 prosenttia ei ollut koskaan kuullut, että kukaan olisi tukenut LHBTI-oikeuksia työssä ylipäänsä.

Ei ihme, että saman kyselyn mukaan vain puolet LHBTI-ihmisistä uskaltaa olla avoin omasta suuntautumisestaan.

On hyvä muistaa, että ainoastaan syrjinnän kokemukset eivät kerro työpaikan ilmapiiristä vaan myös tuen ja rohkaisun saaminen tai sen puute.

Monesti ryhmän ulkopuolella olevan on vaikea tunnistaa syrjintää. Emme näe omia etuoikeuksiamme. Sophia Wekesa listaa artikkelissaan ”Sen minkä näkee voi muuttaa” etuoikeuksiksi muun muassa cissukupuolisuuden, heteroseksuaalisuuden, valkoisuuden, miessukupuolisuuden, toimintakyvyn, mielenterveyden, laihuuden ja iän. Wekesan mukaan etuoikeus ei tarkoita, että ihmisellä ei voi olla haasteita elämässään, mutta se vaikeuttaa tiettyjen asioiden näkemistä. Jos joku sanoo, että jokin asia ei ole merkittävä tai että se ei ole häntä koskaan vaivannut, syy voi olla omassa etuoikeutetussa näkökulmassamme. Tästä kertoo myös parhaillaan meneillään oleva keskustelu rasistisiksi koettujen tuotemerkkien muuttamisesta.

Ei ole oikein, että vain enemmistöt ja vallassa olevat määrittelevät mikä on syrjintää. Asiaa pitää kysyä asianosaisilta. Etuoikeutemme tuovat valtaa, mutta myös vastuuta. Syrjivät rakenteet eivät ole kenenkään yksittäisen henkilön syy, mutta on meidän jokaisen vastuulla omalta osaltamme rohkeasti tuoda ne esille, purkaa niitä ja puuttua syrjintään. Tuen ja toveruuden osoittaminen työkavereille on yksi askel tähän suuntaan.

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija.