Työaikalaki – ojasta allikkoon? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työaikalaki – ojasta allikkoon?

10.10.2017 klo 13:35
|

Esitys uudeksi työaikalaiksi sai lausuntokierroksella täystyrmäyksen. Nykyisen lakiluonnoksen tulkinnanvaraisuus vaikeuttaa keskeisistä työehdoista sopimista edessä olevissa työehtosopimusneuvotteluissa. Maan hallituksen tulee ratkaista ongelma lakiesityksen nopeutetulla valmistelulla.

Suomen talouden kehityksen kannalta liittokohtaiset työehtosopimusneuvottelut ovat keskeisessä asemassa. Maan hallituksen ajoitus työaikalain muuttamiseksi osui mahdollisimman huonoon ajankohtaan. Seuraavaksi hallitus ilmoitti esityksen myöhentämisestä keväälle muuttamatta esityksen sisältöä. Se muistuttaa hölmöläisten peiton jatkamista. Ainoa oikea toimenpide työehtosopimusneuvottelujen tukemiseksi olisi lakiesityksen palauttaminen uudelleen valmisteluun nopealla aikataululla.

Pron ja kaikkien asiantuntijoiden kannalta keskeisin ongelma lakiesityksessä on sen epämääräinen kirjaus lain soveltamisesta asiantuntijatyöhön. Voimassa oleva työaikalaki ei koske yritysten ylimmässä johdossa toimivia henkilöitä, uusi lakiesitys sen sijaan avaisi mahdollisuuden sille, että jatkossa myös asiantuntijatyö voitaisiin määritellä työaikalain ulkopuolelle. 

Asiantuntijoiden palkka pienenee ja työaikasuojelu loppuu

Käytännössä soveltamisalan laajentaminen tarkoittaisi pahimmillaan sitä, että jatkossa asiantuntijoiden työaikaa ei enää seurattaisi. Lisäksi lakiesityksen epäselvyydet soveltamisalan osalta tarkoittavaa sitä, että asiantuntijalla ei olisi enää oikeutta työaikasuojeluun.  

Työantajan yksipuolinen päätösvalta työntekijöiden työajan sijoittamisesta mihin tahansa vuorokauden aikaan ja viikonpäiville säilyisi. Tällöin asiantuntijatehtävissä toimiville maksettaisiin vain peruspalkka eli esimerkiksi ylitöistä tai ilta- ja yötöistä ei maksettaisi enää erilliskorvauksia.

Työaikalakiesitys on ristiriidassa työturvallisuuslain kanssa

Hallituksen lakiesitys on ristiriidassa työturvallisuuslain kanssa, joka edellyttää työajasta johtuvaa kuormituksen seurantaa. Jo nyt Pron monet jäsenet tekevät useita tunteja viikossa harmaata eli palkatonta ylityötä. Lakiesitys kasvattaisi palkattoman ylityön tekemistä räjähdysmäisesti. Tämä muutos lisäisi merkittävästi asiantuntijoiden työuupumusta ja sen seurauksena lisääntyviä sairauspoissaoloja.  

Työaikalakiin pitää kirjata selvästi lain soveltamisala niin, että asiantuntijatyö on jatkossakin työaikalain piirissä.  

Lakiesityksen lykkääminen vie ojasta allikkoon

Hallituksen päätös siirtää lain valmistelua oli pelkkä tekninen muodollisuus, jonka tarkoitus oli bluffata työehtosopimusneuvottelijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattiliitot allekirjoittavat uudet työehtosopimukset tietämättä, miten työaikalaki tulisi heikentämään työehtoja.

Pro esittää, että ammattiliitot siirtävät neuvottelutulosten allekirjoittamista, kunnes työaikalaki on ratkaistu. Neuvottelutavoitteiden palkankorotustasoa määriteltäessä pitää ottaa huomioon myös korotusten myöhentyminen.